Ngày 30/03/2017 17:02:30
Chủ trương lập Quy hoạch phát triển điểm du lịch quốc gia Văn Thánh Miếu Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND vừa ban hành văn bản chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch phát triển điểm du lịch quốc gia Văn Thánh Miếu.

Ngày 18/11/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2227/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; trong đó đã chọn Văn Thánh Miếu (Vĩnh Long) là một trong bảy điểm du lịch Quốc gia và đưa vào danh mục dự án ưu tiên đầu tư hoàn thành năm 2020.

 

Văn Thánh Miếu sẽ được Quy hoạch trở thành điểm du lịch quan trọng của tỉnh

 Căn cứ Quyết định số 2227/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương lập “Quy hoạch phát triển điểm du lịch quốc gia Văn Thánh Miếu, tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Mục tiêu quy hoạch nhằm xây dựng các định hướng phát triển du lịch, đưa Văn Thánh Miếu trở thành điểm du lịch quan trọng của tỉnh Vĩnh Long và vùng đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời làm cơ sở pháp lý để triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng các tiêu chí điểm du lịch quốc gia, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dự kiến thời gian lập quy hoạch từ năm 2017 đến năm 2018. Kinh phí lập quy hoạch từ nguồn ngân sách tỉnh.

Ngọc Lan – Nguồn CV số: 1185/UBND-VX