Chủ Nhật, 17/12/2017 9:33:35 SA
Ngày 04/04/2017 23:08:32
Hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 31/3/2017, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng- Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị

Qua 1 năm triển khai thực hiện Học tập và làm thep tấm gương đạo đức Hồ Chí về nêu cao tính trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh gắn với phong trào thi đua trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật; hoạt động của cơ quan ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả công việc được nâng lên. Cán bộ, Đảng viên, quần chúng có ý thực tự tu dưỡng rèn luyện bằng nhiều hành động, việc làm thiết thực, cụ thể trong sinh hoạt và công tác hàng ngày như: trung, thực, trách nhiệm với công việc, giải quyết công việc kịp thời, chất lượng, ít tồn đọng; tiết kiệm thời gian, văn phòng phẩm, điện nước…. giao tiếp hòa nhã, khiêm tốn, giản dị, gắn bó, tôn trọng nhân dân, nhiệt tình giúp đỡ nhau trong công tác; phát huy được vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là của cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm Điều lệ và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, không để xảy ra vi phạm

Nhiều phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được các đoàn thể phát động và ra sức thi đua như phong trào: Cựu chiến binh gương mẫu; Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác; Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà; Nuôi con khỏe dạy con ngoan; Năng suất, chất lượng và hiệu quả trong công tác…


Ảnh: Nhiều tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2016 

Hàng tháng, các chi bộ, đơn vị đều duy trì việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ và nêu những vấn đề còn hạn chế, tồn tại trong hoạt động để từng đảng viên và quần chúng tự soi rọi kiểm điểm lại bản thân, rút kinh nghiệm thực hiện tốt hơn.

Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh- Nguyễn Văn Dũng lưu ý tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Văn phòng trong thời gian tới cần phải xác định việc thực hiện, học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên. Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu, phải làm gương để mọi người noi theo. Song song đó cũng cần phát huy tính tự giác của mỗi người; gắn việc học tập với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua của cơ quan. Đưa nội dung về đạo đức, lối sống vào sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, có kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt…

Dịp này, có 4 tập thể và 10 cá nhân đã được nhận Bằng khen biểu dương thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2016 do Đảng ủy Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh trao tặng.

N.H

Các tin khác