Ngày 03/04/2017 08:59:42
Hội nghị ký kết giao ước thi đua của Khối Ban Quản lý Các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế miền Tây Nam Bộ 1 năm 2017
(Vinhlong.gov.vn) – Chiều ngày 31/3/2017, Ban Quản lý Các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long - Khối trưởng Khối thi đua Khối Ban Quản lý Các Khu công nghiệp (KCN), Khu chế xuất (KCX), Khu kinh tế (KKT) miền Tây Nam Bộ 1 (Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Long An, thành phố Cần Thơ) đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Theo đó, đại diện 07 đơn vị trong Khối thi đua đã đồng ý ký kết giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2017 với một số nội dung chính như sau:quản lý, giám sát KCN, KCX, KKT phát triển theo đúng quy hoạch và thiết kế kỹ thuật, đảm bảo đúng tiến độ đã được quy định; hoàn thành tốt xúc tiến đầu tư và thu hút đầu tư theo kế hoạch năm 2017; thường xuyên rà soát các quy định, thủ tục hành chính theo các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và tính hiệu quả để bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, công khai hóa thủ tục, thực hiện cơ chế một cửa, kinh doanh kết cấu hạ tầng, cấp giấy phép và ưu đãi đầu tư đúng theo thẩm quyền và ủy quyền; tổ chức tốt công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện giấy chứng nhận đầu tư, phát triển và kinh doanh dịch vụ hạ tầng; dịch vụ đào tạo cung cấp lao động và chế độ chính sách đối với người lao động; dịch vụ xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa, hải quan; bảo vệ tốt môi trường, an ninh trật tự toàn xã hội…


Ảnh: Đại diện các đơn vị trong Khối thi đua Khối Ban Quản lý Các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế  miền Tây Nam Bộ 1 ký kết giao ước thi đua năm 2017

Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận góp ý các tiêu chí đánh giá, điểm thưởng, điểm trừ, kế hoạch triển khai thực hiện. Dự kiến, tháng 1/2018 khối thi đua sẽ tổng kết, đánh giá và khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt tiêu chí đã ký kết.

N.H