Chủ Nhật, 17/12/2017 9:28:49 SA
Ngày 04/04/2017 16:05:56
Tăng cường các hoạt động can thiệp đối với tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường các hoạt động can thiệp đối với tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh.

Theo ghi nhận của Bộ Y tế, tình hình sử dụng ma túy tổng hợp nói chung và ma túy tổng hợp dạng Amphetamine nói riêng trên thế giới và Việt Nam đang diễn biến phức tạp. Hiện nay, có khoảng trên 200 loại ma túy tổng hợp khác nhau và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, cũng như chưa có sinh phẩm xét nghiệm xác định đối với phần lớn ma túy mới xuất hiện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc đẩy mạnh hoạt động can thiệp đối với tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp rất cần thiết. Trước mắt, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh cần tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục về tình hình và tác hại của việc sử dụng ma túy tổng hợp gây ra cho bản thân và cộng đồng. Các hoạt động truyền thông cần tập trung vào nhóm thanh niên, thiếu niên và các nhóm dễ bị tổn thương như người sử dụng ma túy, nhóm nam có quan hệ tình dục đồng giới, phụ nữ bán dâm.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh cùng phối hợp với Giám đốc Sở Y tế tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ buôn bán và tàng trữ ma túy tổng hợp; đồng thời, xử lý nghiêm các vụ vi phạm. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế và Bộ Công an.

Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp can thiệp dự phòng và điều trị cho người sử dụng, người nghiện ma túy tổng hợp; trong đó, tập trung triển khai các biện pháp giáo dục, hỗ trợ thay đổi hành vi cho nhóm người có hành vi sử dụng ma túy tổng hợp. Đào tạo hoặc bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ thực hiện việc xác định, chẩn đoán và điều trị tình trạng nghiện ma túy tổng hợp dạng Amphetamine theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Riêng Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn quản lý hiểu biết và tác hại khi sử dụng ma túy, trong đó có ma túy tổng hợp; triển khai các biện pháp phòng, chống, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các tệ nạn có liên quan đến sử dụng, buôn bán và tàng trữ các dạng ma túy. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về Công an tỉnh.

                                                                                 NNL- Nguồn CV số: 1267/UBND-VX

Các tin khác