Thứ Ba, 19/12/2017 3:18:51 SA
Ngày 17/04/2017 10:38:05
Họp thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 10/4/2017, Hội đồng thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long tổ chức cuộc họp thẩm định và đánh giá kết quả xây dựng NTM thêm 4 xã của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chủ trì cuộc họp.

Theo đó, 4 xã được thẩm định gồm: xã Tân Lược, huyện Bình Tân; xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh; xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình; xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm. Đây là 4/8 xã đăng ký thực hiện đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2016.

Theo báo cáo của Hội đồng thẩm định xã nông thôn mới thì 4 xã được thẩm định đều đã đạt 19/19 tiêu chí. Trong đó mỗi xã đều có 8-13 tiêu chí đạt vượt cao hơn so với quy định của Bộ tiêu chí Quốc gia. Đặc biệt có một số xã có những nội dung tiêu chí kết quả thực hiện đạt khá cao so với mức chỉ tiêu quy định như Xã Tân Lược, huyện Bình Tân: tiêu chí trường học (vượt 30% tỷ lệ trường học đạt chuẩn). Xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh: tiêu chí giao thông (vượt 31,7% tỷ lệ km đường liên ấp đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn), tiêu chí giáo dục (tỷ lệ lao động qua đào tạo vượt 39,98%), tiêu chí văn hóa (vượt 20% số ấp đạt văn hóa 5 năm liên tục). Xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình: tiêu chí giáo dục (tỷ lệ lao động qua đào tạo vượt trên 36,8%), tiêu chí môi trường (tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia vượt trên 29,8%). Xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm: tiêu chí văn hóa (vượt 30% số ấp đạt văn hóa 5 năm liên tục), tiêu chí môi trường (tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch trên địa bàn xã vượt trên 45,9%).


Ảnh: Ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp

Tuy nhiên tại buổi họp, thành viên Hội đồng thẩm định cũng lưu ý một số  vấn đề như một số xã có tiêu chí thu nhập tuy vượt qua quy định nhưng vẫn còn thấp vì thế cần tiếp tục thực hiện các giải pháp giúp người dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập; tỷ lệ hộ nghèo tuy đạt chuẩn quy định ≤4%  nhưng vẫn còn khá cao vì thế cần có giải pháp giảm nghèo và cận nghèo cụ thể và bền vững; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt chuẩn nhưng cần phải phấn đấu vận động người dân tiếp tục tham gia các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn để nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của xã lên; cần phối hợp với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện vận động thành lập hợp tác xã nông nghiệp, quan tâm hướng dẫn đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho ban điều hành hợp tác xã; quan tâm tổ chức lại sản xuất ở địa phương gắn với xây dựng mô hình liên kết nông sản tại địa phương; vận động người dân xóa và không để phát sinh nhà tạm…

Qua thảo luận và giải trình của các xã, các thành viên Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu nhất trí 4 xã trên đạt chuẩn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét quyết định công nhận.

N.H

Các tin khác