Ngày 18/04/2017 16:53:14
Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 21/4/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Theo đó,  Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban ATGT tỉnh đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, thông tin kịp thời các văn bản chỉ đạo, chủ trương, giải pháp thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong mùa thi tuyển sinh, dịp nghỉ hè; xây dựng và triển khai kế hoạch tháng cao điểm tuyên truyền, vận động thực hiện quy định pháp luật và xử lý vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ (16/5-15/6/2017).

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các ngành chức năng và các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát thực trạng của hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông để kịp thời phát hiện có biện pháp xử lý, sửa chữa, nâng cấp, khắc phục kịp thời các “điểm đen”, các vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, các vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông, chú trọng trên các tuyến đường có điểm đấu nối với Quốc lộ, các tuyến đường giao thông nông thôn. Tiếp tục siết chặt quản lý kinh doanh vận tải, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe, bến đò vi phạm các quy định về quản lý vận tải và điều kiện kinh doanh vận tải, vận chuyển hàng hóa quá khổ, quá tải, phương tiện không đảm bảo các quy định, điều kiện về bảo dưỡng, niên hạn, an toàn kỹ thuật phương tiện,…. Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát tải trọng phương tiện, tiếp tục duy trì hoạt động của trạm cân xe lưu động theo Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy chế quản lý hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, kiên quyết xử phạt nghiêm xe vi phạm tải trọng theo quy định.

Công an tỉnh tiếp tục phối hợp Sở Giao thông vận tải, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; huy động tối đa lực lượng cảnh sát tăng cường tuần tra kiểm soát, nhất là các ngày nghỉ, lễ; chú trọng công tác tuần tra lưu động, tuần tra theo các chuyên đề, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các lỗi vi phạm có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao: vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia,… Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tại các địa bàn có tai nạn giao thông tăng cao, nhất là trên các tuyến Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh: Tập trung tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 53, Quốc lộ 54; nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng vi phạm quy trình công tác, sai phạm, tiêu cực trong thực thi công vụ.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao vai trò, trách nhiệm của Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tổ chức, thực hiện và giám sát việc thực hiện các biện pháp, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kiểm tra tình hình trật tự, an toàn giao thông trong phạm vi quản lý, nhất là trên các đường giao thông nông thôn để có kế hoạch, giải pháp nhằm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

N.M.T