Ngày 17/04/2017 15:34:53
Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 11/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo đến Chính phủ về kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016.

Theo đó, việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 trên địa bàn tỉnh có 62 cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc phải kê khai tài sản, thu nhập, giảm 02 so với năm 2015 (do 02 doanh nghiệp: Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Vĩnh Long, Công ty CP In Nguyễn Văn Thảnh đã bán hết cổ phần của nhà nước trở thành công ty 100% vốn tư nhân nên trong năm 2016 không thuộc diện kê khai. Tính đến nay đã triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập 62/62 cơ quan, tổ chức, đơn vị; tỷ lệ 100 % số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện.

Số liệu về số người kê khai gồm: Số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm: 6.478 người; số người phải kê khai giảm 189 người so với năm 2015. Lý do: Giảm 02 đơn vị thuộc diện kê khai; năm 2015, một số đơn vị còn thống kê đối tượng thuộc diện kê khai ngành dọc; một số người nghỉ hưu; Số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm: 6.478 người; đạt tỷ lệ 100% số người kê khai; Số lượng bản kê khai tài sản, thu nhập lưu giữ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị: 5.986 người; Số lượng  bản kê khai do tổ chức cấp trên quản lý: 492 người.

Về Kết quả công khai: có 62/62 cơ quan, tổ chức, đơn vị (trực thuộc) đã triển khai thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Số bản kê khai đã công khai: 6.478; tỷ lệ 100 % so với số bản đã kê khai;

Số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết là: 1.967; tỷ lệ  30,4% so với bản đã công khai.

Số bản kê khai đã công khai theo hình công bố tại cuộc họp: 4.511; tỷ lệ 69,6% so với số bản đã công khai.

Việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tiến hành xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng theo nội dung hướng dẫn và thời gian quy định.

N.H.N- Nguồn BC số: 87/BC-UBND