Ngày 18/04/2017 16:43:39
Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ II năm 2017
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 15/4/2017, tại Trường Cao đẳng - Kinh tế Tài chính Vĩnh Long, Tỉnh đoàn Vĩnh Long đã đăng cai tổ chức vòng thi cấp cụm Đồng bằng Sông Tiền Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ II, năm 2017.

Tham gia Hội thi có 35 thành viên (là sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đạt từ 70% điểm bài thi trở lên), của 05 đội, chia thành hai bảng thi đấu tranh tài (Cụm Đồng bằng Sông Hậu: Cần Thơ, Kiên Giang; Cụm Đồng bằng sông Tiền: Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh).

Các đội trải qua 04 phần thi: Theo dòng lịch sử; Nhà thông thái trẻ; Đi tìm chân lý và Ánh sáng soi đường. Nội dung cơ bản: Kiến thức về Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, phong trào công nhân trong và ngoài nước; phong trào yêu nước, các danh nhân, các nhà khoa học và các thành tựu khoa học lớn trong lịch sử nhân loại; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam…


Ảnh: Ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng ông Doãn Hồng Hà- Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam trao giải Nhất cho đội Cần Thơ và Vĩnh Long.  

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao: Giải Nhất cụm Đồng bằng sông Hậu cho đơn vị Cần Thơ; cụm Đồng bằng sông Tiền cho đơn vị Vĩnh Long.

Hội thi nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hữu Thoại