Ngày 19/04/2017 17:01:42
Thành lập Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 10/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Vĩnh Long do ông Trần Văn Khái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giữ chức Chủ tịch Hội đồng; ông Võ Văn Tám, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Văn Công Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế và ông Phan Văn Thành, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng cùng các Ủy viên hội đồng là các phó Giám đốc các sở ngành.

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức tư vấn cho UBND tỉnh trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Khoản 2, Điều 42 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP; Tổ chức đối thoại theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 42 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP.

Hội đồng sử dụng con dấu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;  Kinh phí hoạt động của Hội đồng do ngân sách địa phương bảo đảm, được bố trí trong kinh phí hoạt động hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

                                                                                                N.N.H