Ngày 07/05/2017 12:03:11
Tình hình kinh tế Vĩnh Long tháng 4 và 4 tháng năm 2017
(Vinhlong.gov.vn) – Sơ lược vài nét về tình hình kinh tế Vĩnh Long tháng 4 và 4 tháng năm 2017 như sau:

Theo đó, lúa đông xuân 2016 - 2017 đã gieo trồng 58.988 ha, giảm 2.162 ha; năng suất 6,0 tấn/ha, giảm 6%; sản lượng thu hoạch 354 ngàn tấn, giảm 9,32% so với cùng vụ năm trước. Đã gieo trồng 51.026 ha lúa hè thu,tăng 6,3% và đã thu hoạch 4.320 ha với năng suất ước 6,29 tấn.Diện tích gieo trồng màu cả năm đạt 27.368 ha, giảm 0,11% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh hiện có 3.988 ha nhãn đang bị nhiễm bệnh chổi rồng, giảm 2.462 ha so với cùng kỳ năm trước; 3.585 ha cây lâu năm bị nhiễm các loại dịch hại khác, tăng 252 ha. Nhìn chung các loại dịch hại bị nhiễm với mật số thấp, được phòng trị kịp thời nên các vườn cây ăn trái vẫn tiếp tục phát triển.Sản lượng cây lâu năm thu hoạch trong 4 tháng ước đạt 202 ngàn tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ; trong đó trái cây các loại đạt gần 160 ngàn tấn, tăng 0,6%.

Từ đầu năm đến đã phát hiện 03 ổ dịch cúm gia cầm với tổng đàn 3.800 con (3.400 con gà, 400 con vịt) tại 03 hộ ở xã Đông Thành và phường Thành Phước (thị xã Bình Minh), xã Mỹ Thuận (huyện Bình Tân). Đến nay, ổ dịch tại xã Đông Thành (thị xã Bình Minh) đã qua 21 ngày và không có dấu hiệu lây lan.Do nguồn cung quá lớn so với nhu cầu và do Trung Quốc siết chặt việc nhập khẩu nên giá heo hơi tiếp tục giảm 9,4% so với tháng trước và giảm 29,3% so với cùng kỳ năm trước kéo theo sự sụt giảm giá các sản phẩm chăn nuôi khác.

Toàn tỉnh hiện có 458,2 ha mặt nước sử dụng nuôi cá tra thâm canh, tăng 1,5 ha so với cùng kỳ năm trước; trong đó diện tích đang thả nuôi là 206,3 ha (giảm 51,7 ha), chuẩn bị thả nuôi 151,4 ha (tăng 38 ha), chuyển sang nuôi các đối tượng khác 18,7 ha (tăng 3,7 ha), treo ao 81,8 ha (tăng 11,4 ha). Hiện có 1.260 lồng bè nuôi cá (gồm 49 bè và 1.211 lồng) với tổng thể tích 278.046 m3, tăng 206 chiếc (tăng 208 lồng và giảm 2 bè) và tổng thể tích lồng bè tăng 40.684 m3 so với cùng kỳ năm trước; trong đó hiện đang thả nuôi 954 chiếc, tăng 136 chiếc.Ước sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác trong 4 tháng đạt 38.472 tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó thủy sản nuôi trồng đạt 36.357 tấn, tăng 1,68%.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 1,63% so với tháng trước; tính chung trong 4 tháng tăng 10,13% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 7,55%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,44%, phân phối điện, khí đốt tăng 5,05%; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,27%.

Chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3/2017 tăng 4,68% so với tháng trước và tăng 8,85% so với cùng tháng năm trước; trong quý I tăng 73,52% so với cùng kỳ. Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/4/2017 ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,06% so với tháng trước và tăng 74,44% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước đạt 3.351 tỷ đồng, tăng 1,17% so với tháng trước; tính chung 4 tháng đạt 13.382 tỷ đồng, tăng 6,81% so với cùng kỳ, trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 7,68%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 10,09%, du lịch lữ hành tăng 8,41% và dịch vụ khác giảm 2,88%.

Khách lưu trú trong tháng 4/2017 ước đạt 84,2 ngàn lượt, tăng 3,35% so với tháng trước; lũy kế 4 tháng đạt 333,3 nghìn lượt, tăng 2,29% so với cùng kỳ; trong 4 tháng đạt 32,7 ngàn lượt, tăng 7,29% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 15,3 ngàn lượt, chiếm 47% tổng lượng khách và tăng 11,99%. Số ngày khách du lịch theo tour trong 4 thángtăng 14,76% so với cùng kỳ, trong đó số ngày khách quốc tế tăng 21,25%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 4 tháng ước thực hiện 2.525 tỷ đồng, đạt 41,14% dự toán năm và tăng 14,31% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách của tỉnh trong 4 tháng ước thực hiện được 1.586,2 tỷ đồng, đạt 25,23% dự toán năm và tăng 9,84% so với cùng kỳ; hầu hết các khoản chi cân đối ngân sách địa phương đều tăng; riêng chi cho đầu tư phát triển được 364 tỷ đồng, đạt 19,93% dự toán năm và giảm 2,32% so với cùng kỳ.

Số dư nguồn vốn huy động trên địa bàn ước tính đến cuối tháng 4/2017 đạt 27.375 tỷ đồng, tăng 1,14% so với tháng trước và tăng 18,49% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ cho vay đến cuối tháng 4/2017 đạt 20.550 tỷ đồng, tăng 0,98% so với tháng trước và tăng 22,62% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính đến cuối tháng 4/2017, nợ xấu trên địa bàn toàn tỉnh là 258 tỷ đồng, giảm 1,43% so với tháng trước và giảm 35,57% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,26% tổng dư nợ cho vay, giảm 0,02 điểm % so với số đầu năm và giảm 1,13 điểm % so với cùng kỳ.

Nguyễn Nguyên