Thứ Hai, 21/10/2019 3:45:52 CH
Ngày 14/06/2017 10:10:56
Xây dựng bản đồ địa chất công trình thành phố Vĩnh Long và đề xuất giải pháp nền móng
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định việc phê duyệt đề cương, tổ chức và cá nhân chủ trì nghiên cứu đề tài “Xây dựng bản đồ địa chất công trình thành phố Vĩnh Long và đề xuất giải pháp nền móng”

Theo đó, mục tiêu đề tài là đánh giá chung về sự phân bố đất yếu và đặc điểm cấu tạo địa chất công trình tổng thể của khu vực thành phố Vĩnh Long; Xây dựng các bản đồ, bản đồ mặt cắt địa chất công trình trên địa bàn thành phố Vĩnh Long; Đề xuất giải pháp nền móng hợp lý cho từng khu vực tương ứng 03 loại tải trọng công trình (dân dụng, công nghiệp và giao thông).

Nội dung nghiên cứu chính của đề tài tập trung vào các nội dung: Tổng hợp, phân tích và đánh giá các yếu tố khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Vĩnh Long (giai đoạn 2005-2015). Xây dựng cỡ dữ liệu địa chất công trình; Khoan khảo sát địa chất hiện trường kiểm chứng kết quả (dự kiến 3 hố khoan); Phân tích và đánh giá sự phân bố đất yếu; Đánh giá đặc điểm cấu tạo địa chất công trình. Xây dựng thuyết minh bản đồ phân vùng tải trọng công trình; thuyết minh phân vùng địa kỹ thuật; thuyết minh bản đồ phân vùng sức chịu tải của nền. Đánh giá chung về sự phân bố đất yếu, khả năng xói ngầm đất nền và đặc điểm cấu tạo địa chất công trình tổng thể của khu vực thành phố Vĩnh Long. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, tính toán và đề xuất các giải pháp nền móng hợp lý cho từng khu vực tương ứng 03 lọai tải trọng công trình (dân dụng, công nghiệp và giao thông)

Dự kiến sản phẩm của đề tài là Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả đề tài, kèm theo sản phẩm: Bản đồ địa chất công trình và mặt cắt địa chất thành phố Vĩnh Long (tỉ lệ 1:2000, bao gồm bản đồ giấy, CSDL và bản đồ số); Các bản đồ phân vùng sức chịu tải nền và phân vùng tải trọng (tỉ lệ 1:2000); Giải pháp nền móng cho các lọai công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông. Bên cạnh đó, còn có phần mềm xây dựng bản đồ địa chất công trình thành phố Vĩnh Long (phần mềm mở, có thể cập nhật, chạy trên nền web), đảm bảo các chức năng xây dựng và trích xuất gồm: Bản đồ địa chất công trình (xuất các thông số chỉ tiêu cơ lý tương ứng , bản đồ 3D); Bản đồ mặt cắt địa chất công trình (xuất các thông số chỉ tiêu cơ lý tương ứng , bản đồ 2D); Bản đồ phân vùng tải trọng (bản đồ 2D, hình chiếu bằng); Bản đồ phân vùng sức chịu tải nền (bản đồ 2D, hình chiếu bằng và đứng); Bản đồ phân vùng địa kỹ thuật (bản đồ 2D, hình chiếu bằng).

                                      T.D - Nguồn QĐ số: 1172/QĐ-UBND

Các tin khác