Thứ Hai, 21/10/2019 3:44:32 CH
Ngày 22/06/2017 15:09:20
Nghiên cứu biện pháp bảo quản dây khoai lang và đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung trong khẩu phần đến năng suất của bò thịt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt đề cương, tổ chức và cá nhân chủ trì nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu biện pháp bảo quản dây khoai lang và đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung trong khẩu phần đến năng suất của bò thịt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.

Đề tài do Trường Đại học Cần Thơ chủ trì và Tiến sĩ Hồ Thanh Thâm làm chủ nhiệm với mục tiêu đánh giá biến động hàm lượng dinh dưỡng trong dây khoai lang ủ chua theo thời gian bảo quản; Xác định tỉ lệ chất bổ sung và phương pháp phù hợp để bảo quản dây khoai lang ủ chua đảm bảo được chất lượng và thành phần dinh dưỡng sau khi ủ chua; Xác định khối lượng (dây khoai lang ủ chua) và ảnh hưởng của việc sử dụng trong khẩu phần đến khả năng tăng trưởng, năng suất của của bò thịt; Đánh giá hiệu quả kinh tế của việc sử dụng dây khoai lang ủ chua trong chăn nuôi bò thịt.

Nội dung nghiên cứu chính của đề tài là: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất bổ sung và thời gian bảo quản đến chất lượng của dây khoai lang ủ chua. Đánh giá biến động hàm lượng dinh dưỡng trong dây khoai lang ủ chua theo thời gian bảo quản. Xác định tỉ lệ chất bổ sung và phương pháp phù hợp để bảo quản dây khoai lang ủ chua đảm bảo được chất lượng và thành phần dinh dưỡng sau khi ủ chua. Thử nghiệm mô hình chăn nuôi bò thịt với khẩu phần có bổ sung dây khoai lang ủ chua từ kết quả tối ưu được xác lập ở nội dung 2. Đánh giá kết quả mô hình chăn nuôi bò thịt. Đánh giá hiệu quả kinh tế của việc sử dụng dây khoai lang ủ chua trong chăn nuôi bò thịt. Tổ chức tập huấn chuyển giao quy trình ủ chua dây khoai lang và kỹ thuật nuôi bò thịt trên nền thức ăn là dây khoai lang ủ chua. Đề xuất quy trình hoàn thiện, giải pháp duy trì, nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh.

T.D - Nguồn QĐ số: 1190/QĐ-UBND

Các tin khác