Chủ Nhật, 19/11/2017 4:13:45 SA
Ngày 21/06/2017 10:01:12
Cho phép thành lập Hiệp hội nước đá tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 13/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định cho phép thành lập Hiệp hội nước đá tỉnh Vĩnh Long

Theo đó, Hiệp hội nước đá tỉnh Vĩnh Long có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này, Ban vận động thành lập Hiệp hội nước đá tỉnh Vĩnh Long có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, nhân sự và tiến hành đại hội đúng theo quy định. Sau khi tổ chức đại hội, Ban chấp hành Hiệp hội nước đá tỉnh Vĩnh Long có trách nhiệm gửi toàn bộ tài liệu của đại hội theo quy định về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét ban hành Quyết định phê duyệt Điều lệ đúng theo quy định.

N.H.N

Các tin khác