Thứ Sáu, 24/11/2017 12:26:07 CH
Ngày 18/07/2017 17:17:15
Triển vọng kinh tế Vĩnh Long năm 2017
(Vinhlong.gov.vn) - Tăng trưởng kinh tế đạt được trong 6 tháng đầu năm thấp xa so với mục tiêu của cả năm do vậy nhiệm vụ thực hiện tăng trưởng năm 2017 được tập trung cho 6 tháng cuối năm. Tính toán cho biết, để GRDP năm 2017 tăng 7% so với năm 2016, GRDP 6 tháng cuối năm phải tăng 9,25% so với cùng kỳ và tăng gần 26% so với 6 tháng đầu năm. Đây là nhiệm vụ bất khả thi và chưa bao giờ đạt được trong thực tế của kinh tế tỉnh nhà.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2017 (giá so sánh 2010) tăng 4,29% so với cùng kỳ, trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản (khu vực I) giảm 0,21%; khu vực công nghiệp và xây dựng (khu vực II) tăng 9,97%; khu vực dịch vụ (khu vực III) tăng 4,67%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,9%. Tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước 0,48 điểm %, trong đó khu vực I cao hơn 3,39 điểm %; khu vực II cao hơn 1,32 điểm %; khu vực III thấp hơn 2,19 điểm %; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm thấp hơn 1,94 điểm %.

Trong nửa cuối năm 2017, nền tảng cho tăng trưởng kinh tế của Vĩnh Long được hỗ trợ bởi tình hình kinh tế trong nước sẽ có chuyển biến tích cực, dự báo 6 tháng cuối năm 2017 kinh tế cả nước tiếp tục tăng trưởng mạnh hơn khi những giải pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tăng trưởng đã và tiếp tục được thực hiện với quyết tâm cao của Chính phủ. Tăng trưởng kinh tế Vĩnh Long có thể khá hơn 6 tháng đầu năm khi cả ba động lực chính của tăng trưởng là khu vực nông lâm nghiệp - thủy sản, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ được cải thiện:

Thời tiết tuy diễn biến bất thường nhưng không gây nhiều bất lợi cho sản xuất như năm trước; giá nhiều loại nông sản chủ lực đã có chiều hướng phục hồi; giá lúa tăng cùng với năm nay là năm nhuận sẽ khuyến khích tăng diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông, giá heo đã bước đầu ngưng sụt giảm và có xu hướng tăng dần; giá cá tra tăng; sản xuất rau màu, cây lâu năm tuy không nhiều nhưng vẫn duy trì tăng trưởng so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp sẽ tạo thêm nhiều mô hình sản xuất hiệu quả cao.

Môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện; triển khai hiệu quả các chính sách ưu đãi cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường kinh doanh, vốn đầu tư tăng khá trong 6 tháng đầu năm cùng với huy động có hiệu quả hơn năng lực hiện có, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành công thương, tăng trưởng xuất khẩu sẽ giúp cho công nghiệp có bước khởi sắc hơn. Mặt khác do giải ngân vốn đầu tư 6 tháng đầu năm chậm (trên 30%) nên khối lượng còn lại sẽ dồn cho những tháng cuối năm, góp phần cho tăng trưởng của khu vực công nghiệp – xây dựng.

Tăng trưởng tiêu dùng được dự báo tương đối sáng sủa trong những tháng cuối năm. Các giải pháp kích thích đầu tư và sản xuất nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế sẽ tạo nguồn cung sản phẩm dồi dào, giá cả ở mức ổn định hoặc xu hướng giảm sẽ tạo ra tâm lý thoải mái trong tiêu dùng của người dân. Doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa và người dân có xu hướng chi tiêu nhiều hơn trong những tháng cuối năm. Ngoài ra, lương cơ bản tăng từ 1/7/2017 sẽ tác động tích cực đến sức mua, từ đó tác động đến tăng trưởng khu vực dịch vụ và thuế.

Từ thực tế nêu trên, dự báo 6 tháng cuối năm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản sẽ phát triển khá nên không những bù đắp cho sụt giảm 6 tháng đầu năm mà còn giúp cho khu vực này có tăng trưởng dương khoảng 1%; khu vực công nghiệp – xây dựng và khu vực dịch vụ tăng trưởng cả năm có khả năng cao hơn tăng trưởng 6 tháng khoảng 1,5 – 2 điểm % nên dự báo tăng trưởng GRDP cả năm trên 6%. Dự báo khả năng tăng trưởng GRDP 6 tháng và cả năm 2017 như sau:

 

Kế hoạch năm 2017

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2017

Tăng trưởng 6 tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng cả năm 7%

Dự báo khả năng thực hiện cả năm 2017

So với 6 tháng đầu năm 2017 (%)

So với 6 tháng cuối năm 2016 (%)

TỔNG SỐ

7,00

4,29

25,89

9,25

6,05

Tổng giá trị gia tăng (VA)

6,86

4,25

27,41

9,00

6,05

- Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

2,03

-0,21

12,96

4,11

1,00

- Công nghiệp - xây dựng

11,68

9,97

49,88

12,85

11,50

Trong đó: Công nghiệp

12,53

11,20

43,53

13,47

12,50

- Dịch vụ

7,50

4,67

25,88

9,86

6,50

Thuế sản phẩm - trợ cấp sản phẩm

9,63

4,90

1,00

14,76

6,00

Nguyễn Nguyên

Các tin khác