Chủ Nhật, 17/12/2017 9:31:42 SA
Ngày 10/08/2017 10:49:53
Đại hội Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long lần thứ 14, nhiệm kỳ 2017-2022
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 08/8/2017, Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long lần thứ 14, nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Dung- Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Dũng- Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Với ý thức trách nhiệm cao, nhiệm kỳ 2012-2017, tập thể Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, ý thức sâu sắc nhiệm vụ của mình, thể hiện vai trò xung kích trong mọi lĩnh vực góp phần đạt các mục tiêu đề ra.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhất đã được Công đoàn chú trọng làm tốt theo định hướng chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng là luôn quán triệt, động viên toàn thể cán bộ, công đoàn viên và người lao động tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017 đã đề ra, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Bên cạnh đó, Công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, quán triệt thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”; thực hiện tốt Nội quy, Quy chế làm việc, Quy chế văn hóa công sở, dân chủ trong cơ quan; đẩy mạnh các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên, thăm hỏi động viên kịp thời khi có hữu sự, ốm đau...

Đặc biệt, Công đoàn đã triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh Hùng với số tiền trên 200 triệu đồng.


Ảnh: Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt và hứa hẹn tại Đại hội

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Dung- Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh lưu ý Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ và phát huy quyền dân chủ của đoàn viên và cán bộ, công chức viên chức trong cơ quan, đơn vị; đoàn kết, thống nhất; tập hợp đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do công đoàn tổ chức, phát động…

Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh- Nguyễn Văn Dũng đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, ngoài những nhiệm vụ chung, cần quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm như: không ngừng tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động; bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của cơ quan, xây dựng chương trình công tác cụ thể định kỳ tháng, quý, năm để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đề ra; thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho công đoàn viên; phát động tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới phương thức hoạt động của các Tổ Công đoàn; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của công đoàn viên và người lao động; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, góp phần xây dựng Đảng bộ, xây dựng Cơ quan vững mạnh toàn diện.


Ảnh: Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh- Nguyễn Thị Mỹ Dung tặng Kỷ niệm chương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Bên cạnh đó cũng cần tiếp tục triển khai quán triệt thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch đối với hoạt động của cơ quan; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi một việc, biết nhiều việc; nâng cao chất lượng nghiên cứu, phục vụ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 07 đồng chí. Đồng chí Phạm Thị Nở được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 5 cá nhân đã có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam.

N.H

Các tin khác