Chủ Nhật, 25/02/2018 1:08:08 SA
Ngày 10/08/2017 10:25:49
Thu hút được 41 dự án FDI với tổng vốn thực hiện trên 235 triệu USD
(Vinhlong.gov.vn) - Tính đến hết tháng 7/2017, có 41 dự án FDI từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đến đăng ký thực hiện đầu tư tại tỉnh và đang còn hoạt động với tổng số vốn đăng ký là 273,26 triệu USD, vốn đã triển khai thực hiện là 235,35 triệu USD.

Tuy số dự án FDI thu hút chưa được nhiều nhưng các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong thời gian qua đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao giá trị sản xuất ngành công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, tạo việc làm cho người lao động và gia tăng nguồn thu cho ngân sách.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách có liên quan đến thu hút đầu tư tỉnh đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền cần điều chỉnh quy định giữa các Luật để bảo đảm tính đồng bộ trong quá trình thực hiện thủ tục; ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp giữa Luật Đầu tư và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp các quy định của Luật Đầu tư và Luật Đất đai và các luật có liên quan đối với việc đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Chính sách miễn, giảm tiền thuê đất đối với nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Thanh Bình- Nguồn BC số:119/BC-UBND

Các tin khác