Chủ Nhật, 25/02/2018 1:07:21 SA
Ngày 10/08/2017 10:09:09
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 31/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1125/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020

Chương trình với mục tiêu chủ động phòng, chống dịch bệnh, phát hiện sớm, kịp thời khống chế không để dịch lớn xảy ra. Giảm tỷ lệ mắc, tỷ lệ tử vong một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khống chế tốc độ gia tăng các bệnh không lây nhiễm phổ biến, bệnh tật lứa tuổi học đường bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm. Bảo đảm cung cấp máu, an toàn truyền máu và phòng, chống hiệu quả một số bệnh lý huyết học. Khống chế và giảm tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng để giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì mức sinh thay thế, hạn chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Tăng cường công tác kết hợp quân dân y trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân vùng biên giới, biển đảo và vùng trọng điểm an ninh quốc phòng. Trong đó, ưu tiên các tỉnh có khó khăn, các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Theo đó, Chương trình gồm 08 dự án, cụ thể là Dự án Phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến; Dự án Tiêm chủng mở rộng; Dự án Dân số và phát triển; Dự án An toàn thực phẩm; Dự án Phòng, chống HIV/AIDS; Dự án Bảo đảm máu an toàn và phòng, chống một số bệnh lý huyết học; Dự án Quân dân y kết hợp; Dự án Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình là 19.380 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách nhà nước từ Trung ương 9.520 tỷ đồng (Vốn đầu tư phát triển: 607 tỷ đồng; Vốn sự nghiệp: 8.913 tỷ đồng); Vốn ngân sách địa phương và xổ số kiến thiết: 5.000 tỷ đồng; Vốn ODA và viện trợ: 4.360 tỷ đồng; Vốn huy động hợp pháp khác: 500 tỷ đồng.  

Chương trình nêu các giải pháp chủ yếu như vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, DS - KHHGĐ; công tác thông tin và truyền thông; Phương án huy động vốn; Hợp tác quốc tế; Lồng ghép trong quá trình thực hiện Chương trình; Điều hành, quản lý thực hiện chương trình; Nguồn nhân lực thực hiện chương trình.

Để thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020, Thủ tướng Chính phủ quy định trách nhiệm của từng Bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

                                                                                                            NNL

Các tin khác