Chủ Nhật, 25/02/2018 1:07:52 SA
Ngày 10/08/2017 09:38:00
Không tổ chức đào tạo nghề khi chưa dự báo được nơi làm việc và mức thu nhập của người lao động sau khi học
(Vinhlong.gov.vn) - Đây là quy định tại Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020".

Để thực hiện quy định trên đạt hiệu quả, Thường trực BCĐ thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức cho một số cơ sở đào tạo nghề, hợp tác xã của tỉnh gặp gỡ giao lưu và trao đổi một số vấn đề về việc làm, đơn hàng trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp. Với mục tiêu là tìm doanh nghiệp, đơn vị đặt hàng đào tạo và tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp do người lao động sau học nghề làm ra để đảm bảo gắn kết giữa việc đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho lao động nông thôn theo chính sách của Đề án.

Ngày 04/8/2017, đoàn đã đến thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Ba Hát tỉnh Đồng Tháp. Tại đây, đoàn đã trao đổi về các điều kiện làm việc, gia công sản phẩm, nguyên vật liệu và các điều kiện làm việc khác…

Dự kiến,  Công ty Cổ phần Ba Hát Đồng Tháp sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp đơn hàng, bao tiêu sản phẩm cho lao động nông thôn, các hợp tác xã, làng nghề; BCĐ thực hiện Đề án cấp xã, phường, thị trấn là đơn vị quản lý trực tiếp và duy trì việc làm cho lao động nông thôn tại địa phương để góp phần tạo việc làm ổn định, tạo thêm thu nhập và nâng cao đời sống của người dân khu vực nông thôn của tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới.

                                                                                                         Kim Yến

Các tin khác