Chủ Nhật, 25/02/2018 1:08:24 SA
Ngày 10/08/2017 09:50:32
Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 09/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố 27 TTHC được chuẩn hóa công bố mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và bãi bỏ 152 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, TTHC mới được công bố, gồm: Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh); Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh); Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh; Báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh); Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh); Thông báo mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh); Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần); Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng; Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh; Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân; Bán doanh nghiệp tư nhân; Chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần); Hợp nhất doanh nghiệp; Tách doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần); Sáp nhập doanh nghiệp; Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần; Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn; Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Thông báo tạm ngừng kinh doanh; Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Giải thể doanh nghiệp; Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án; Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo; Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Cá nhân, tổ chức có thể xem đầy đủ nội dung các thủ tục hành chính nêu trên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long hoặc trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (địa chỉ: vinhlong.gov.vn) và Trang cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (địa chỉ: csdl.thutuchanhchinh.vn).

                                                                                    N.N.H

Các tin khác