Thứ Sáu, 24/11/2017 12:26:45 CH
Ngày 13/08/2017 11:29:41
Hội thảo khoa học đóng góp ý kiến Dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 11/8/2017, ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chủ trì Hội thảo khoa học đóng góp ý kiến Dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Dự án do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) làm đơn vị tư vấn.

Với mục tiêu xây dựng tỉnh Vĩnh Long trở thành tỉnh nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ đảm bảo an sinh xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng Dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Dự án sẽ rà soát, đánh giá lại các yếu tố tiềm năng, nguồn lực của tỉnh đồng thời chỉ ra những hạn chế, vướng mắc và tồn tại từ năm 2011 đến nay từ đó đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng các ngành, các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường đầu tư, kinh doanh để qua đó xây dựng được các quan điểm, mục tiêu phát triển và các bước đi thích hợp, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của vùng và chiến lược của cả nước đồng thời xác định được danh mục các chương trình, dự án ưu tiên trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và 2030


Ảnh: Quang cảnh Hội thảo khoa học đóng góp ý kiến Dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Theo đó, dự án gồm 3 nội dung chính: phân tích các yếu tố, điều kiện tự nhiên và hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội và các lợi thế, thách thức của tỉnh Vĩnh Long đến năm 2015; điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; các nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện quy hoạch này.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có nhiều góp ý, bổ sung thêm cho Dự thảo. Có ý kiến đề nghị cần bám sát Nghị quyết của tỉnh khi xây dựng các giải pháp mang tính đột phá; cần xác định được những nét riêng, khác biệt của tỉnh so với các tỉnh trong khu vực; tập trung xây dựng các điểm chính để du lịch Vĩnh Long trở thành ngành mũi nhọn; đưa ra được các giải pháp để ứng phó với biến đổi khí hậu; xem xét, điều chỉnh phân chia lại giai đoạn vì thời điểm đến năm 2020 còn khá ngắn…

Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Quang đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh báo cáo, những vấn đề bổ sung thêm thì cần đưa ra được các giải pháp để thực hiện. Đồng thời lưu ý trong thời gian tới các địa phương, các ngành khi thực hiện quy hoạch cần gắn với quy hoạch chung của tỉnh, sát tình hình thực tế, mang tính khoa học và phải có tính khả thi cao…

N.H

Các tin khác