Thứ Hai, 18/12/2017 11:40:30 CH
Ngày 06/10/2017 15:24:54
Chuyển nhượng dự án Nhà ở xã hội tại Khu Công nghiệp Hòa Phú
(Vinhlong.gov.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định chấp thuận cho chuyển nhượng toàn bộ dự án Nhà ở xã hội tại Khu Công nghiệp Hòa Phú, từ Công ty TNHH một thành viên Hữu Thuấn cho Doanh nghiệp tư nhân xí nghiệp xây dựng Hồng Trung, để tiếp tục thực hiện hoàn thành Dự án Nhà ở xã hội, tại Khu Công nghiệp Hòa Phú đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể, tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 5.467 m2 (Trong đó diện tích đất xây dựng công trình là 2.462,4 m2; Diện tích đất giao thông, công viên, cấp thoát nước là 3.004,6 m2; Hệ số sử dụng đất 5,2). Quy mô đầu tư xây dựng gồm công trình 01 tầng hầm và 12 tầng lầu; Tổng diện tích sàn xây dựng là 28.264,4 m2; Quy mô công trình gồm 396 phòng với tổng số người sử dụng là 2.580 người; Mật độ xây dựng là 45%. Tổng mức đầu tư của dự án là 181, 736 tỷ đồng, từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp kết hợp vốn vay từ các tổ chức tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

P.L - Nguồn QĐ số: 2079/QĐ-UBND

Các tin khác