Thứ Hai, 18/12/2017 11:40:53 CH
Ngày 09/10/2017 08:28:25
Gia hạn thời gian hoàn thành dự án "Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030
(Vinhlong.gov.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chấp thuận đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc gia hạn thời gian hoàn thành dự án "Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Khoanh định khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” đến hết tháng 12/2017.

 Được biết, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký Hợp đồng kinh tế với Liên Hiệp Khoa học Công nghệ Địa chất và Khoáng sản để thực hiện dự án trên. Các công việc đã hoàn tất cho đến thời điểm hiện nay bao gồm: Đã thi công công tác trắc địa, đo hồi âm, đo vẽ địa hình đáy sông; thi công công tác khoan đánh giá tài nguyên cát lòng sông; khảo sát đánh giá sạt lở bờ sông; thu thập các tài liệu; lập báo cáo điều chỉnh quy hoạch. Các công việc còn lại chủ yếu là công tác trình duyệt như: lấy ý kiến các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và gửi lấy ý kiến các ban, ngành Trung ương, UBND các tỉnh giáp ranh. Tuy nhiên, do thời điểm thi công tại thực địa cũng đúng vào lúc đỉnh lũ tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tại tỉnh Vĩnh Long nói riêng nên đã ảnh hưởng lớn tiến độ thực hiện của toàn dự án; Trong thời gian tổng hợp tài liệu, lập báo cáo điều chỉnh quy hoạch, cần cẩn trọng rà soát, đánh giá các yếu tố tác động tiêu cực đến báo cáo điều chỉnh quy hoạch khi đưa vào thực hiện sau này, trong đó có yếu tố sạt lở bờ sông.

P.L – Nguồn CV số: 3959/UBND-KTN

Các tin khác