Chủ Nhật, 19/11/2017 4:27:09 SA
Ngày 13/10/2017 10:44:12
Sơ kết phong trào hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Long năm 2017
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 11/10/2017, Ban vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Long năm 2017

Thời gian qua, Ban vận động hiến máu tình nguyện các cấp đã phối hợp với các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức tốt 02 sự kiện và 02 chiến dịch trong phong trào vận động hiến máu tình nguyện năm 2017, từ đó đã huy động nhiều lượt cá nhân, gia đình tham gia hiến máu tình nguyện.

Qua 4 tháng thực hiện chiến dịch “Những giọt máu hồng hè”, toàn tỉnh đã tiếp nhận được 4.887/4.800 đơn vị máu. Đạt 35,2% cá nhân, chỉ tiêu đề ra là 35%. Bên cạnh đó, thông qua chiến dịch “Hiến máu tình nguyện trong dịp Tết”, toàn tỉnh cũng đã tiếp nhận được 3.527 đơn vị máu tình nguyện, đạt 126 chỉ tiêu được giao, so với năm 2016 tăng 486 đơn vị máu.

Ngoài ra, Ban Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cũng thu được gần 2.000 đơn vị máu thông qua tổ chức 02 sự kiện “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4”  và “Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6”

Như vậy, toàn tỉnh đã tổ chức 50 đợt tiếp nhận máu từ 02 chiến dịch, 02 sự kiện đạt 10.712 đơn vị/13.900 đơn vị máu tính từ đầu năm 2017 đến nay). Từ đó góp phần cho Ban Chỉ đạo tỉnh đạt 77,1% chỉ tiêu năm 2017. Trong đó có các đơn vị thực hiện tốt 02 chiến dịch, 02 sự kiện là: huyện Trà Ôn, huyện Mang Thít; trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

Thông qua việc tổ chức các chiến dịch, sự kiện; đặc biệt là việc tôn vinh, khen thưởng gia đình, cá nhân người hiến máu tình nguyện đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về hiến máu tình nguyện; tạo được sự quan tâm hưởng ứng của các cơ quan, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và đông đảo các lực lượng xã hội trên địa bàn tỉnh.

N.H

Các tin khác