Chủ Nhật, 19/11/2017 4:26:56 SA
Ngày 18/10/2017 11:32:45
Tiếp tục lấy ý kiến nội dung đăng tải thông tin hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ diện tồn đọng (đợt 6)
(Vinhlong.gov.vn) - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đăng tải thông tin hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ diện tồn đọng (đợt 6) để lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nội dung cụ thể, vui lòng xem file đính kèm

Mọi thông tin có liên quan đến những trường hợp đề nghị xác nhận liệt sĩ diện tồn đọng xin được gửi về:

+ Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.
+ Địa chỉ: số 42, Nguyễn Huệ, phường 2, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

+ Nơi tiếp nhận thông tin: Phòng Người có công thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.

+ Số điện thoại: 02703.826306.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

Các tin khác