Thứ Năm, 18/10/2018 5:31:23 CH
Ngày 27/10/2017 16:12:17
Khảo sát lựa chọn hợp tác xã chỉ đạo điểm
(Vinhlong.gov.vn) - Vừa qua, Đoàn khảo sát lựa chọn hợp tác xã (HTX) chỉ đạo điểm do ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với một số hợp HTX, chính quyền xã, huyện, thị xã trong toàn tỉnh.

Đợt khảo sát nhằm lựa chọn một số HTX tiêu biểu để Tỉnh ủy chỉ đạo điểm, nhân rộng mô hình theo Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 01/4/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế tập thể.

Qua khảo sát cho thấy, mô hình HTX bước đầu đã xây dựng được niềm tin với xã viên; khắc phục có hiệu quả tình trạng “cò” trong tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ; các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp thực hiện khá tốt khâu giống, cung ứng vật tư, giải quyết lao động; một số HTX thực hiện được liên kết với doanh nghiệp, HTX trong tiêu thụ sản phẩm, cung ứng vật tư, nguyên liệu... Tuy nhiên, quy mô HTX còn quá nhỏ, chất lượng sản phẩm của một số HTX có dấu hiệu đi xuống; các HTX chưa xây dựng và mở rộng vùng nguyên liệu; hầu hết các HTX đều thiếu vốn sản xuất kinh doanh, chưa có trụ sở, trang thiết bị và nguồn nhân lực còn yếu... Bên cạnh đó, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của hệ thống chính trị chưa quyết liệt, hỗ trợ tạo điều kiện cho HTX hoạt động chưa được chú ý; có biểu hiện chạy theo phong trào để xã đạt tiêu chí nông thôn mới nên thành lập HTX khi chưa đủ điều kiện...


Ảnh: Ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát

Phát biểu tại các địa phương, đồng chí Đoàn khảo sát đề nghị các HTX cần chú ý yếu tố sản xuất sạch hơn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng vùng nguyên liệu, thương hiệu và giữ vững thương hiệu đã có để mở rộng quy mô; có ý thức tự lực, huy động vốn từ nội bộ... Các ngành, địa phương trong chỉ đạo phát triển HTX cần chú ý đến chất lượng, không chạy theo số lượng, nhấn mạnh tư tưởng tự lực; phát triển HTX phải gắn kết với các phong trào khác; thực hiện hỗ trợ HTX ưu tiên trước hết cho nhà xưởng, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh...

Nguyễn Nguyên

Các tin khác