Thứ Năm, 18/10/2018 5:32:06 CH
Ngày 09/11/2017 16:04:54
Chỉ thị về tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018
(Vinhlong.gov.vn) - Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018 sẽ được tổ chức vào quý I/2018 với quy mô khoảng 500 khách mời, trong đó có các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; một số Bộ, Ngành Trung ương, tỉnh, thành phố... Để Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018 thành công, ngày 03/11/2017, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và quyết liệt trong công tác chuẩn bị cho tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018, xem đây là nhiệm vụ chính trị đột xuất quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị. Tích cực quan hệ, phối hợp để các ngành Trung ương, các cơ quan ngoại giao, các cơ quan có liên quan hỗ trợ, cùng với tỉnh kêu gọi đầu tư và vận động quỹ an sinh xã hội đạt hiệu quả cao.

Các ngành, các cấp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018 có hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Hội nghị. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình, tài liệu phục vụ Hội nghị. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để ký kết, trao tại Hội nghị… Chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần, lễ tân, khánh tiết; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm; phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong suốt thời gian Hội nghị… Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kịp thời cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả chuẩn bị và tổ chức thực hiện.

Cấp ủy, chính quyền các cấp phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả và đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, đoàn viên và vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của Hội nghị.

Thành phố Vĩnh Long phối hợp chặt chẽ các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ: chỉnh trang đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, chỗ nơi buôn bán, quản lý nhà hàng, khách sạn,...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng chương trình, chuyên mục về Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018 để tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân trong tỉnh; phổ biến rộng rãi ra khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cả nước và quốc tế.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác