Ngày 19/11/2017 15:29:10
Phê duyệt Điều lệ Hội Hữu Nghị Việt Nam - Trung Quốc
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 17/11/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Hữu Nghị Việt Nam - Trung Quốc, lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022

Theo đó, Điều lệ Hội Hữu Nghị Việt Nam - Trung Quốc Tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022 thông qua ngày 12/9/2017.

Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Vĩnh Long là tổ chức quần chúng tự nguyện, thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội đuợc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trụ sở của Hội đặt tại số 168, Nguyễn Huệ, phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

N.H.N