Thứ Bảy, 23/03/2019 10:31:09 CH
Ngày 05/12/2017 18:01:29
Cho phép thành lập Hội Nữ doanh nhân tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 05/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định cho phép thành lập Hội Nữ doanh nhân tỉnh Vĩnh Long

Theo đó, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Vĩnh Long có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này, Ban vận động thành lập Hội Nữ doanh nhân tỉnh Vĩnh Long có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, nhân sự và tiến hành đại hội đúng theo quy định.

Sau khi tổ chức đại hội, Ban chấp hành Hội Nữ doanh nhân tỉnh Vĩnh Long có trách nhiệm gửi toàn bộ tài liệu của đại hội về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét ban hành Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội đúng theo quy định. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

N.H.N

Các tin khác