Ngày 07/12/2017 17:26:44
Hội nghị trực tuyến sơ kết thi hành Luật hợp tác xã năm 2012
(Vinhlong.gov.vn) – Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo kinh tế tập thể Hợp tác xã (HTX) đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết thi hành Luật HTX năm 2012. Tham dự tại điểm cầu Vĩnh Long có ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành có liên quan trong tỉnh.

Luật HTX năm 2012 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012, chính thức có hiệu lực từ 01/7/2013 trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm phổ biến quốc tế và phù hợp với xu hướng mới phát triển hợp tác xã ở nước ta. Luật HTX ra đời quy định rõ bản chất của tổ chức HTX, đã tạo ra khung pháp luật cơ bản phù hợp nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển HTX.

Sau hơn 04 năm triển khai Luật HTX năm 2012, kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX bước đầu chuyển biến về chất lượng, hiệu quả,  đã có những tín hiệu mới trong công cuộc phát triển phong trào htx toàn quốc. Số lượng HTX tăng lên, doanh thu và thu nhập của người lao động trong HTX được cải thiện, qua đó, tác động tích cực đến kinh tế hộ thành viên (hiện nay số hộ nông dân tham gia HTX và hưởng lợi từ hợp tác xã chiếm khoảng 50% tổng số hộ nông dân), góp phần thực hiện xoá đói giảm nghèo, ổn định an ninh, chính trị tại cộng đồng.

Theo đó, tính đến hết năm 2016, toàn quốc có 19.569 HTX, thu hút trên 6.252.416 thành viên tham gia; số lượng HTX tăng 583 HTX so với năm 2013. Mặc dù số HTX tăng không nhiều, song hoạt động đi vào thực chất hơn; hiệu quả hoạt động kinh doanh của HTX năm 2016 tăng lên so với thời điểm năm 2013; doanh thu bình quân của một HTX năm 2016 đạt 3.017 triệu đồng/HTX, tăng 498,3 triệu đồng (19,8%). Cùng với doanh thu, lãi bình quân của một HTX tăng từ 155 triệu đồng/năm (năm 2013) lên gần 200 triệu đồng/năm (năm 2016); đóng góp của khu vực HTX vào GDP của cả nước khá ổn định, khoảng 4%…


Ảnh: Quang cảnh buổi họp tại điểm cầu Vĩnh Long

Hoạt động khu vực kinh tế tập thể, HTX có chuyển biến tích cực về quy mô, công nghệ và thị trường. Quy mô của HTX được thể hiện qua số lượng thành viên và phạm vi hoạt động của HTX. Tuy số lượng thành viên của các HTX giảm đi so với giai đoạn trước nhưng chất lượng thành viên thì cải thiện đáng kể. Số lượng các HTX áp dụng khoa học công nghệ mới, hiện đại vào sản xuất, kinh doanh, tham gia vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ngày càng nhiều. Đặc biệt, các HTX nông nghiệp đã hoạt động gắn với các sản phẩm chủ lực của vùng, thực hiện liên kết chuỗi, nhiều HTX liên kết với các siêu thị, doanh nghiệp lớn để mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh. Một số HTX đã chủ động nghiên cứu, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ- Vương Đinh Huệ đánh giá cao nỗ lực của các Bộ, ngành và các địa phương trong thi hành Luật HTX năm 2012. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền về Luật HTX năm 2012 đến mọi tầng lớp nhân dân; hoàn thiện các cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX năm 2012; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước gắn với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, của hệ thống Liên minh HTX  trong phát triển kinh tế tập thể; các địa phương tập trung chỉ đạo, đề ra định hướng triển khai cơ chế chính sách tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho HTX kiểu mới phát triển. Cùng với đó đề xuất khó khăn, vướng mắc của địa phương với cơ quan có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ. Tăng cường sự liên kết giữa kinh tế hộ, HTX và doanh nghiệp để xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm…

N.H