Thứ Bảy, 23/03/2019 10:36:36 CH
Ngày 04/01/2018 14:48:09
Tổng hợp tình hình kinh tế năm 2017
(Vinhlong.gov.vn) - Năm 2017, mặc dù tình hình trong tỉnh còn nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế thấp, có chiều hướng giảm dần; diễn biến thời tiết bất thường, tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, giá cả nông sản không ổn định, dịch bệnh xảy ra nhiều... Nhưng vượt qua khó khăn, kinh tế tỉnh vẫn duy trì tăng trưởng.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 5,62% so với năm 2016; trong đó, nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,18%; công nghiệp - xây dựng tăng 9,42% và dịch vụ tăng 6,54%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 41,23 triệu đồng, tăng 2,78 triệu đồng so với năm 2016. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 35,56% GRDP, giảm 2,04% so năm 2016; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 17,68%, tăng 0,61%; khu vực dịch vụ chiếm 46,76%, tăng 1,43%.

Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, triển khai, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, các dự án hỗ trợ sản xuất, các biện pháp nhằm giảm tác động ảnh hưởng biến đổi khí hậu nên sản xuất nông nghiệp phục hồi. Giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản ước tăng 2,14% so với năm 2016. Trong năm ,ước gieo trồng 169.394 ha lúa, năng suất bình quân 5,54 tấn/ha, ước sản lượng thu hoạch 939.402 tấn. Diện tích trồng màu 54.281 ha, tăng 15,06% so với năm trước; trong đó diện tích khoai lang 13.775 ha, tăng 24,81%.

Các loại bệnh hại bị nhiễm với mật số thấp, được chủ động phòng trị kịp thời, nên vườn cây ăn trái vẫn tiếp tục phát triển. Toàn tỉnh có 54.391 ha cây lâu năm, tăng 4,91%; trong đó 45.506 ha đang cho sản phẩm, tăng 5,96% so với năm trước; sản lượng thu hoạch 554 ngàn tấn, tăng 5,3%; trong đó trái cây 431,4 ngàn tấn, tăng 5,79%.

Ngoài chăn nuôi heo giảm do giá tiêu thụ giảm mạnh; dịch bệnh xảy ra nhiều hơn năm trước nhưng được khoanh vùng điều trị, tiêu hủy kịp thời nên chăn nuôi , gia cầm có xu hướng tăng. Thời điểm 01/10/2017, đàn bò của tỉnh có 94.473 con; đàn heo 334,2 ngàn con; đàn gia cầm 8,29 triệu con. So với thời điểm 01/4/2017, đàn bò tăng 10,75%; đàn heo giảm 5,2%; đàn gia cầm tăng 5,73%. So với cùng thời điểm năm trước, đàn bò tăng 3,13%; đàn heo giảm 10,06%; đàn gia cầm tăng 3,84%

Nuôi trồng thủy sản những tín hiệu tích cực, giá tiêu thụ ổn định, một số loại thủy sản có giá tiêu thụ cao, đảm bảo cho người nuôi có lãi; sản lượng thuỷ sản cả năm 117.333 tấn, tăng 2,76% so với năm 2016; trong đó thủy sản nuôi trồng 110.762 tấn, tăng 2,83%. Riêng cá tra nuôi thâm canh 78.464 tấn, tăng 2,86%

Kinh tế tập thể tiếp tục được quan tâm, củng cố nâng chất lượng hoạt động và thực hiện chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012, nhiều HTX đã sắp xếp lại tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh. Trong năm thành lập mới 33 HTX, đến nay toàn tỉnh có 134 HTX, 1 Liên hiệp HTX với 7.688 thành viên và 7.285 lao động, tổng vốn điều lệ 136,61 tỷ đồng; thành lập mới 63 tổ hợp tác sản xuất, sát nhập, giải thể 17 tổ; đến nay toàn tỉnh có 1.620 tổ, tăng 2,92% so với năm 2016 với 75.041 hộ thành viên. Kết quả sản xuất kinh doanh, đời sống của thành viên và người lao động nhiều HTX tiếp tục được nâng lên; thu nhập bình quân của thành viên đạt 4,93 triệu đồng/tháng, người lao động đạt 4,24 triệu đồng/tháng.

Xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; từ đầu năm đến nay có thêm 14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số được công nhận đạt chuẩn kể từ khi thực hiện chương trình lên 39 xã. Tuy nhiên trong số này có 19 xã bị giảm ít nhất 01 tiêu chí, xã giảm nhiều nhất là 05 tiêu chí. Hiện chỉ có 20 xã đạt 19 tiêu chí, 20 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 40 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí và 09 xã đạt dưới 10 tiêu chí.

Chủ động thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi của tỉnh cùng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp nên sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng. Ước chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2017 tăng 9,2% so với năm 2016, trong đó ngành khai khoáng tăng 8,04%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,38%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 5,73%; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 8,27%.

Ước cả năm 2017, có 305 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn 1.592,8 tỷ đồng; vốn bình quân một doanh nghiệp 5,22 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ. Có 62 doanh nghiệp gặp khó khăn trong tìm kiếm thị trường, sản xuất kinh doanh không hiệu quả nên phải tạm ngừng hoạt động, tăng 3,33% so với cùng kỳ; 55 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 5,8% so với cùng kỳ.

Tổng số vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh năm 2017 ước thực hiện 12.444 tỷ đồng, tăng 9,82% so với năm 2016; trong đó, kinh tế nhà nước tăng 16,91%, doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 35,69%, vốn đầu tư của dân cư tăng 8,31%, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 28,08%. Riêng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 thuộc kế hoạch vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước 2.234,5 tỷ đồng, đạt 74,19% kế hoạch và tăng 21,68% so với năm 2016.

Trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh có 02 dự án FDI được cấp phép mới, giảm 05 dự án so với cùng kỳ và 02 dự án đăng ký bổ sung vốn với tổng số vốn đăng ký 124,33 triệu USD, giảm 13,61%.so với cùng kỳ. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh có 38 dự án FDI được cấp phép còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký 414,89 triệu USD. Thực hiện vốn của các dự án FDI ước đạt 35,7 triệu USD, giảm 17,94% so với năm 2016.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 41.029 tỷ đồng, tăng 10,34% so với năm 2016. Hoạt động xuất khẩu có thuận lợi, tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm ước 420,7 triệu USD, tăng 11,53% so với năm trước và đạt 116,85% kế hoạch năm. Một số mặt hàng xuất khẩu tăng với tốc độ khá cao: giày da tăng 14,02%; hàng dệt may và túi xách, vali tăng 24,6%; hàng thủ công mỹ nghệ tăng 11,2%; hàng thủy sản tăng 88,93%… Riêng xuất khẩu gạo giảm 40,92% về sản lượng và giảm 39,95% về giá trị; hàng rau quả giảm 51,43%. Ước tổng kim ngạch nhập khẩu 194,4 triệu USD, giảm 3,04% so với năm 2016.

Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp, liên kết, hợp tác kinh doanh du lịch với các địa phương; hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ du lịch được đầu tư, cải thiện. Tổng lượng khách du lịch đến tỉnh ước đạt 113,7 ngàn lượt, tăng 14,04% so với năm 2016; trong đó khách quốc tế đạt 59,3 ngàn lượt, chiếm 52% tổng lượng khách du lịch.

Thu, chi ngân sách Nhà nước được thực hiện đúng quy định và theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm cho chi thường xuyên và đầu tư phát triển. Ước tổng thu ngân sách nhà nước cả năm 6.337 tỷ đồng, đạt 103,26% dự toán năm và tăng 8,82% so với năm 2016. Tổng chi ngân sách địa phương 7.898 tỷ đồng, đạt 105,49% dự toán năm và tăng 13,71% so với năm 2016; trong đó chi cho đầu tư phát triển 2.755 tỷ đồng, đạt 91,06% dự toán năm và tăng 7,98% so với năm trước.

Số dư nguồn vốn huy động ước 30.450 tỷ đồng, tăng 15,14% so với đầu năm; dư nợ cho vay 22.600 tỷ đồng, tăng 18,16%; trong đó dư nợ cho vay trung dài hạn 9.900 tỷ đồng, chiếm 43,8% tổng dư nợ cho vay và tăng 15,52% Nợ xấu trên địa bàn toàn tỉnh ước đến cuối năm 320 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,42% trên tổng dư nợ cho vay, tăng 0,14 điểm % so với đầu năm.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác