Thứ Bảy, 23/03/2019 10:32:19 CH
Ngày 10/01/2018 16:44:15
Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 09/01/2018, UBND tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 đồng thời phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 . Ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Theo đó năm 2017, Kinh tế trong tỉnh tiếp tục phát triển, GRDP tăng cao hơn năm trước; nông nghiệp phục hồi tăng trưởng; công nghiệp, xuất khẩu, thu ngân sách, huy động vốn và dư nợ tín dụng tăng khá. Năng lực cạnh tranh và môi trường đầu tư được cải thiện; doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, quy mô vốn tăng. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; dạy nghề, giải quyết việc và giảm nghèo được quan tâm và thực hiện đạt kết quả tốt, nhất là xuất khẩu lao động; cơ sở vật chất y tế, giáo dục ngày càng hoàn thiện; văn hóa, thể dục, thể thao tiếp tục được duy trì góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2018, UBND tỉnh xác định trọng tâm chỉ đạo điều hành năm 2018 là Tập trung ổn định kinh tế, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại ngành nông nghiệp, công thương.Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với chú trọng cải thiện chất lượng tăng trưởng ngành, lĩnh vực tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững.Tăng cường thu hút đầu tư, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Quan tâm phát triển văn hóa, thực hiện tốt an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Chủ động phòng chống thiên tai, hạn, xâm nhập mặn và ứng phó biến đổi khí hậu.Bảo đảm ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2018 như phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt 5,5%, giá trị sản xuất ngành nông - lâm, thủy sản tăng 1,32% và chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,5%, giá trị các ngành dịch vụ tăng 5,4%; kim ngạch xuất khẩu đạt 420 triệu USD; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 13.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn 5.770 tỷ đồng; tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt 72,5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%; tạo việc làm 19.000 lao động; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 13; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 81%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%; có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới…


Ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Quang Trung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các ngành, các cấp trong thời gian tới cần xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với đơn vị mình dựa vào Chương trình hành động đã đề ra, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2018; trong đó Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng lưu ý các ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như tập trung triển khai Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của BCH Trung ương cùng với các Nghị quyết của Chính phủ xung quanh vấn đề hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, đổi mới mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao năng lực cạnh tranh; tập trung triển khai Đề án tái cơ cấu nền kinh tế của tỉnh trong đó cố gắng huy động, phân bổ nguồn lực và đảm bảo sử dụng có hiệu quả cho các Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tái cơ cấu ngành công thương và thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững…

Tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời cũng phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

N.H

Các tin khác