Thứ Hai, 21/10/2019 3:48:16 CH
Ngày 16/04/2018 10:37:54
Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025
(Vinhlong.gov.vn) - Là mục tiêu của Đề án vừa được UBND tỉnh phê duyệt nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tập trung đào tạo, nâng cao kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ đối tượng học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đề án nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tìm kiếm những ý tưởng kinh doanh mới, ý tưởng kinh doanh sáng tạo của các cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh, từ đó có những giải pháp hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Vĩnh Long có cấp độ của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở mức 1 (Hệ sinh thái mới hình thành) và đến năm 2025 cấp độ của hệ sinh thái khởi nghiệp đạt ở mức 2 (Hệ sinh thái cơ bản).

Theo Đề án, để đạt được những mục tiêu trên, toàn tỉnh cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách...

Đề án sẽ do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

                                             Kim Yến- Nguồn QĐ số:673/QĐ-UBND


Các tin khác