Thứ Năm, 22/08/2019 5:19:29 CH
Ngày 16/05/2018 09:43:21
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu hành chính tỉnh và dân cư phường 9
(Vinhlong.gov.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu hành chính tỉnh và dân cư phường 9, thành phố Vĩnh Long, đối với một phần khu đất diện tích khoảng 3.376 m² theo quy hoạch được duyệt từ chức năng đất nhà công vụ, sang đất trụ sở cơ quan để giao cho Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long xây dựng trụ sở làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long  triển khai, thực hiện nội dung điều chỉnh quy hoạch được duyệt theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục trưởng Cục Thống kê và Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long triển khai các thủ tục về đất đai theo quy định. Đồng thời, giao Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long chỉ đạo, công khai quy hoạch được điều chỉnh theo đúng quy định hiện hành.

P.L - Nguồn QĐ số:838/QĐ-UBND


Các tin khác