Thứ Năm, 22/08/2019 5:25:01 CH
Ngày 21/05/2018 14:25:04
Bệnh viện Xuyên Á sẽ phục vụ cấp cứu bệnh nhân bằng đường thủy
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chấp thuận chủ trương mở bến thủy nội địa, hệ thống xử lý nước sạch và cầu cảng hút nước, kèm với phục vụ cấp cứu 115 đường thủy của Công ty Cổ phần đầu tư bệnh viện Xuyên Á, tại phường 9, Tp. Vĩnh Long.

Hiện Bệnh viện Xuyên Á đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các hạng mục công trình, trong quá trình thưc hiện Chủ tịch yêu cầu Bệnh viện phải liên hệ Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng để thực hiện quy mô công trình theo đúng thiết kế.
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Giám đốc các Sở: Sở Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cho doanh nghiệp triển khai công trình đúng quy định; giao Giám đốc Sở Giao thông Vận tải lập trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động bến thủy nội địa, rà soát trình UBND tỉnh quyết định bổ sung quy hoạch hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh theo quy định.

P.L - Nguồn CV số:1693/UBND-KTN


Các tin khác