Thứ Bảy, 25/05/2019 4:13:04 SA
Ngày 11/05/2018 08:56:23
Công bố thông tin lựa chọn chủ đầu tư Dự án nhà ở xã hội Khu tái định cư - dân cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 11/5/2018, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản Công bố thông tin lựa chọn chủ đầu tư Dự án nhà ở xã hội Khu tái định cư - dân cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2

1. Quy hoạch xây dựng: Dự án nhà ở xã hội xã tại Khu tái định cư - dân cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2 thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư - Dân cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2, thị xã Vĩnh Long (nay là thành phố Vĩnh Long) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 146/QĐ-UBND, ngày 23/01/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

2. Địa điểm, ranh giới và diện tích khu đất quy hoạch:

 - Địa điểm xây dựng: Trong Khu tái định cư- dân cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2 tại xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

 - Ranh giới khu đất: Khu đất có vị trí tiếp giáp như sau:

            + Phía Bắc và phía Đông giáp đất quân sự.

            + Phía Tây giáp đường quy hoạch số 10

            + Phía Nam giáp đường quy hoạch số 9 nối dài.

 - Diện tích đất xây dựng theo quy hoạch: 11.503 m2 (hiện trạng là đất sạch và đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh công trình Hạ tầng kỹ thuật xung quanh).

3. Điều kiện về sử dụng đất:

- Nhà nước giao đất sạch không thu tiền sử dụng đất theo quy định.

- Thời hạn giao đất: Theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình kiến trúc khác trong phạm vi dự án; tiến độ dự án:

- Yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc:

Khu đất xây dựng nhà ở xã hội thuộc Khu tái định cư - Dân cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2 tọa lạc tại  xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt tại Quyết định số 146/QĐ-UBND, ngày 23/01/2007 của UBND tỉnh. Trong đó:

+ Loại công trình: Nhà chung cư, bố trí cho khoảng 300 căn hộ (diện tích mỗi căn hộ từ 30 m2 ÷ 70 m2).

+ Tổng mức đầu tư (khái toán): 228 tỷ đồng (theo Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc phê duyệt danh mục dự án mời gọi đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2017-2020).

+ Số tầng xây dựng công trình: từ 4 ÷ 5 tầng;

+ Mật độ xây dựng: từ 40% ÷ 50%;

+ Khoảng lùi: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã phê duyệt.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình kiến trúc khác trong phạm vi dự án: Theo bản vẽ tổng mặt bằng dự án được duyệt nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng cho các hộ dân khu nhà ở xã hội.

- Tiến độ thực hiện dự án: 2018-2020.

5. Phương án tổng thể về bồi thường; giải phóng mặt bằng: Hiện trạng đất đã được giải phóng mặt bằng và được đầu tư cơ bản các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu xung quanh khu đất.

6. Thành phần hồ sơ đăng ký chủ đầu tư dự án bao gồm:

- Văn bản đăng ký làm chủ đầu tư của nhà đầu tư.

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, có số vốn pháp định theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản.

-  Có giấy tờ chứng minh năng lực tài chính để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Thuyết minh dự án đầu tư, gồm các nội dung cơ bản: Dự kiến quy hoạch tổng mặt bằng khu nhà ở; số tầng cao; tổng diện tích sàn của dự án; tổng số căn hộ dự kiến đầu tư; cơ cấu các loại căn hộ trong dự án; phương án tiêu thụ sản phẩm; dự kiến đơn giá bán; đơn giá thuê, thuê mua; dự kiến tổng mức đầu tư; nguồn vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường; đảm bảo khu vực để xe công cộng và để xe cho các hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong khu vực dự án sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng…; các kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư (nếu có).

7. Thời gian đăng công bố thông tin và tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian công bố thông tin: Thời hạn công bố thông tin là 30 ngày làm việc, kể từ ngày 11/5/2018 đến hết ngày 22/6/2018.

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trong thời gian công bố thông tin, nhà đầu tư đăng ký tham gia có trách nhiệm nộp trực tiếp 04 bộ hồ sơ (01 bản gốc và 03 bản sao) tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Sở Xây dựng (Số 80, đường Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

(Trường hợp Sở Xây dựng cần phải gửi lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan thì khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ yêu cầu chủ đầu tư sao thêm (bản photo) và chỉ sao những giấy tờ có trong hồ sơ cần gửi lấy ý kiến).

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ; Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

8. Quản lý vận hành và khai thác dự án sau khi đầu tư xây dựng xong:

Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt; Đồng thời, có trách nhiệm tổ chức quản lý vận hành và khai thác theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở, Nghị định 100/2015/NĐ-CP, ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng Ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

9. Điều kiện, nguyên tắc, hình thức và trình tự lựa chọn nhà đầu tư:

Thực hiện theo quy định tại Điều 6, 7, 8 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc Ban hành Quy định trình tự đăng ký và lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long 

Các tin khác