Thứ Ba, 19/02/2019 4:49:58 CH
Ngày 04/07/2018 21:47:04
Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018
(Vinhlong.gov.vn) –Ngày 02/7/2018, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã triển khai công tác CCHC trên toàn diện 6 nội dung, trong đó tập trung triển khai công tác cải cách thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh… góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác CCHC.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức ngày càng được nâng lên, đặc biệt là trình độ chuyên môn, kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng hành chính; khả năng xử lý, giải quyết công việc ngày một tốt hơn đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có sự quan tâm thường xuyên, chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc đẩy mạnh CCHC, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức.

Song song đó, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp có nhiều kết quả tích cực. Việc áp dụng các quy trình tiếp nhận và trả kết quả qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông được thực hiện đúng theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng chính phủ.

Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành đã góp phần đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, nâng cao chất lượng, giảm thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với nhân dân, với doanh nghiệp đã được cải thiện; hoạt động của các cơ quan nhà nước theo hướng phục vụ ngày càng rõ nét hơn. Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh ngày càng được cải thiện.


Ảnh: Ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành cần khắc phục ngay những hạn chế yếu kém của tỉnh, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Tiếp tục triển khai những nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính năm 2018 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh một cách hiệu quả, đột phá gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Rà soát, bãi bỏ, bổ sung kịp thời các thủ tục hành chính; công bố và công khai, niêm yết thủ tục hành chính đúng theo quy định. Công khai minh bạch các giải trình của chính quyền các cấp phục vụ cho giám sát của người dân. Hoàn chỉnh đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khoá XII. Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính thông qua công tác kiểm tra, xử lý và thực hiện tốt công tác khen thưởng.

N.H

Các tin khác