Thứ Hai, 22/07/2019 5:58:33 CH
Ngày 05/07/2018 16:24:25
Trên 1,5 tỷ đồng xây dựng vườn cây đầu dòng chất lượng cao
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng vườn cây đầu dòng phục vụ hệ thống sản xuất, cung ứng giống một số sản phẩm chủ lực và tiềm năng có chất lượng cao giai đoạn 2018-2020”.

Dự án được phê duyệt nhằm xây dựng hệ thống cung ứng nguồn giống để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất cây ăn trái trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng giống cây ăn trái, phục vụ đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh.

Mục tiêu cụ thể của dự án là: Xây dựng vườn cây có múi đầu dòng (500 cây); Sưu tập, bảo tồn nguồn giống cây tiềm năng (200 cây) của tỉnh phục vụ cho nhu cầu sản xuất cây đạt chất lượng và sạch bệnh; Xây dựng 5 mô hình vườn cây đầu dòng, từng bước hình thành hệ thống quản lý và khai thác vườn cây đầu dòng trong tỉnh; Thực hiện liên kết cung ứng nguyên liệu mắt ghép cho hệ thống sản xuất, cung ứng một số giống cây ăn trái chủ lực và tiềm năng có chất lượng cao và xây dựng 5 nhà lưới và sửa chữa 5 nhà lưới chống côn trùng để quản lý vườn cây có múi đầu dòng và sản xuất cây sạch bệnh.

Địa điểm đầu tư xây dựng vườn cây có múi đầu dòng và sưu tập, bảo tồn vườn cây đầu dòng tiềm năng tại Trại cây giống Vĩnh Long; xây dựng mô hình vườn cây đầu dòng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh cây giống thuộc các huyện Long Hồ, Tam Bình, Trà Ôn và thị xã Bình Minh. Thời gian thực hiện dự án:  từ năm 2018 đến năm 2020.   

Thanh Bình

Các tin khác