Thứ Năm, 21/03/2019 7:53:04 CH
Ngày 05/07/2018 11:10:11
Kết quả chỉ số PAPI năm 2017: Vĩnh Long xếp thứ 14/63 tỉnh thành
(Vinhlong.gov.vn) - Chỉ số PAPI là bộ chỉ số đo lường hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam, là công cụ giám sát thực thi chính sách thường niên, dựa trên kết quả khảo sát lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân thông qua điều tra xã hội học đối với hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dữ liệu và thông tin thực chứng từ chỉ số PAPI cho thấy bức tranh thực tế về hiệu quả của các cấp chính quyền trong đáp ứng yêu cầu của người dân. Từ đó, chỉ số PAPI tạo tập quán cạnh tranh lành mạnh, văn hóa học hỏi kinh nghiệm giữa các chính quyền địa phương; đồng thời, tạo cơ hội cho người dân tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền, vận động chính quyền cải thiện cung cách phục vụ nhân dân.

Kết quả, Vĩnh Long đạt 37.66 điểm, thuộc nhóm đạt điểm cao nhất gồm 16 tỉnh, đúng thứ 14/63 tỉnh thành trong cả nước và tăng 15 bậc so với năm 2016 (36.08 điểm, đứng thứ 29/63 tỉnh thành trong cả nước). Các chỉ số thành phần có các chỉ số trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; cung ứng dịch vụ công tăng so với năm 2016. Cụ thể như sau:

TT

Chỉ số nội dung

Điểm đạt được

Ghi chú

1

Tham gia của người dân ở cấp cơ sở

4.91

Tối đa 10 điểm/Chỉ số nội dung

2

Công khai, minh bạch

5.42

3

Trách nhiệm giải trình của người dân

5.56

4

Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công

6.68

5

Thủ tục hành chính công

7.30

6

Cung ứng dịch vụ công

7.78

Tổng cộng

37.66


Đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Vĩnh Long đứng thứ 5/13 tỉnh thành, sau Cần Thơ, Bến Tre, Long An, Bạc Liêu là các tỉnh nằm trong nhóm đạt điểm số cao nhất, đứng trên các tỉnh còn lại trong khu vực.

Kết quả chỉ số PAPI năm 2017 đã cung cấp cho các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương có được bức tranh tổng thể phản ánh những thành tựu và thách thức trong lĩnh vực quản trị và hành chính công từ góc nhìn của người dân; giúp cho các sở, ngành, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thấy được những hạn chế, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục; tạo sự cạnh tranh lành mạnh, đồng thời giúp các địa phương đối chiếu với nhau để học hỏi kinh nghiệm; tạo cơ hội cho người dân tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền và cung ứng dịch vụ công.

Những kết quả đạt được trong năm 2017 là do sự nỗ lực của các cấp chính quyền, sự đồng thuận của người dân, ủng hộ của doanh nghiệp góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, qua đó cho thấy đã đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh Vĩnh Long trên con đường hội nhập và tiến tới trở thành một tỉnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, khẳng định sự năng động của một tỉnh trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long.

LHMD

Các tin khác