Thứ Tư, 24/07/2019 2:41:22 CH
Ngày 10/07/2018 09:22:23
Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh lấy ý kiến trình khen thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
(Vinhlong.gov.vn) – Các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến gửi về Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long, số 88, Hoàng Thái Hiếu, phường 1, TPVL. Thời gian góp ý từ 10/7 đến hết ngày 23/7/2018

Nội dung cụ thể, vui lòng xem file đính kèm.

Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh

Các tin khác