Thứ Hai, 22/07/2019 5:57:54 CH
Ngày 11/07/2018 10:51:13
Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 10/7/2018, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Đến dự có ông Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Quang Đạo- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ VN tỉnh Vĩnh Long

Tại buổi lê, ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ôn lại truyền thống nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách nay đã 70 năm, song vẫn luôn để lại nhiều bài học quí báu, nhắc nhở và cổ vũ chúng ta hăng hái thi đua làm nhiều việc có lợi cho Tổ quốc, có ích cho nhân dân. Với ý nghĩa đó, ngày 04/3/2008 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 258 lấy Ngày 11 tháng 6 hàng năm là ngày Thi đua yêu nước.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức lôi cuốn, động viên, hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách và thành tích to lớn trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Thi đua đã thực sự trở thành một động lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.


Ảnh: Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón tặng Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu, cùng với cả nước, 70 năm qua, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Vĩnh Long đã hăng hái thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước. Với thành tích ấy, quân và dân tỉnh Vĩnh Long đã vinh dự được tặng thưởng danh hiệu; 01 Huân chương Sao vàng, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và có 81 tập thể và 43 cá nhân được truy tặng, công nhận Anh hùng lực lượng vũ trang; hơn 2.870 bà mẹ được phong tặng - truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; gần 35.800 người có công được tặng thưởng Huân chương, Huy chương Kháng chiến; gần 190 tập thể, 760 cá nhân đực tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động các hạng.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang ấy, ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng - thống nhất đất nước, cán bộ và nhân dân Vĩnh Long đã hăng hái thi đua lao động sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới. Bên cạnh phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước hàng năm, đến nay tỉnh đã có các phong trào thi đua được đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện như: Phong trào “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Phong trào trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “ Vĩnh Long chung sức xây dụng nông thôn mới”, phong trào “Doanh nghiệp Vĩnh Long hội nhập và phát triển”, …

Đồng thời, các cấp, các ngành và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh còn tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi ở địa phương, đơn vị mình với nhiều hình thức.

Buổi lễ là dịp để ôn lại chặng đường 70 năm thi đua ái quốc theo Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chi Minh, đây cũng là dịp để tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt hơn nữa tư tưởng của Người về việc tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước; từ đó xác định mục tiêu và trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị và trách nhiệm của mỗi người dân trong tỉnh nhà cần phải ra sức thi đua trong thời gian tới.


Ảnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Trương Văn Sáu trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc,  tích cực phấn đấu thi đua với tinh thần: Mỗi người thực hiện thật tốt phần việc của mình, mỗi đơn vị thực hiện thật tốt nhiệm vụ của đơn vị mình để thiết thực góp phần hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của tỉnh nhà trong năm 2018 và các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Vĩnh Long lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), tạo bước tiến mới, mạnh mẽ hơn về tốc độ và chất lượng tăng trưởng, kết hợp tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, phát triển con người, mở rộng dân chủ, bảo vệ và cải thiện môi trường, đưa tỉnh Vĩnh Long vững bước trên con đường thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh”.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân được tuyên dương trong buổi Lễ. Đồng thời, đánh giá cao những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh đã đạt được trong những năm qua.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần tập trung thực hiện tốt một số công việc chủ yếu sau:Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tác dụng to lớn của công tác thi đua, khen thưởng. Xem việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước là động lực quan trọng thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Song song đó cũng cần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương. Tập trung làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, nghiên cứu, phát động thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; tăng cường kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo tinh thần công tâm, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc. Chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân, tự vệ. Ưu tiên khen thưởng cho cấp cơ sở, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc, các tổ chức tôn giáo có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các chính sách an sinh xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trong toàn xã hội, tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng trong từng đơn vị, cơ sở, qua đó, phát triển và cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua.

N.H

Các tin khác