Thứ Năm, 21/03/2019 7:55:55 CH
Ngày 16/07/2018 16:43:59
UBND tỉnh công bố rút ngắn thời gian giải quyết đối với 30 thủ tục hành chính so với Quyết định số 3110/QĐ-BGTVT, ngày 28/8/2015
(Vinhlong.gov.vn) - Sở Giao thông vận tải là một trong những đơn vị đi đầu về cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Vĩnh Long. Vừa qua, Sở Giao thông vận tải đã trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố Quyết định số 1392/QĐ-UBND, ngày 04/7/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, UBND tỉnh công bố rút ngắn thời gian giải quyết đối với 30 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải so với Quyết định công bố của Bộ Giao thông vận tải (Quyết định số 3110/QĐ-BGTVT, ngày 28/8/2015) và Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 3102/QĐ-SGTVT, ngày 23/12/2016), bao gồm:

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 07 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 05 ngày.

Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, xe đầu kéo: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 02 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 01 ngày.

Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, xe đầu kéo: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 02 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 01 ngày.

Cấp phù hiệu xe nội bộ: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 02 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 01 ngày.

Cấp lại phù hiệu xe nội bộ: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 02 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 01 ngày.

Cấp phù hiệu xe Trung chuyển: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 02 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 01 ngày.

 Cấp lại phù hiệu xe Trung chuyển: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 02 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 01 ngày.

Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 02 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 01 ngày.

Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 02 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 01 ngày.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 15 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 05 ngày.

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 03 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 01 ngày.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 15 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 05 ngày.

Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 10 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 01 ngày.

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 03 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 01 ngày.

Cấp mới giấy phép lái xe: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 10 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 05 ngày.

Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 05 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 01 ngày.

Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 05 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 01 ngày.

Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 05 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 01 ngày.

Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 05 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 01 ngày.

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 05 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 01 ngày.

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 03 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 01 ngày.

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 03 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 01 ngày.

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 03 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 01 ngày.

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 03 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 01 ngày.

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 03 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 01 ngày.

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 03 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 01 ngày.

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 03 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 01 ngày.

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 03 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 01 ngày.

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 03 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 01 ngày.

Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải: Bộ Giao thông vận tải công bố thời gian giải quyết là 05 ngày, Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố thời hạn giải quyết rút ngắn còn 01 ngày.

LHMD

Các tin khác