Thứ Năm, 22/08/2019 5:24:26 CH
Ngày 12/07/2018 15:00:30
Lấy ý kiến trình khen thưởng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
(Vinhlong.gov.vn) – Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến trình khen thưởng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 12/7/2018 đến hết ngày 23/7/2018. Các ý kiến phản hồi gửi về Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long, Số 88, Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Danh sách thông tin về bà mẹ và liệt sỹ, thương binh 19 cá nhân, vui lòng xem file đính kèm.

Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh

Các tin khác