Thứ Hai, 21/10/2019 3:47:32 CH
Ngày 23/07/2018 10:48:48
Giao đất xây dựng các thiết chế công đoàn
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa văn bản chấp thuận chủ trương giao khu đất có quy mô diện tích khoảng 4,94 ha tại khu tái định cư Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, cho Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam để đầu tư, xây dựng các thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp và khu chế xuất theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chủ tịch giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Long và các ngành có liên quan thống nhất lập trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đất, trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt. Đồng thời, giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành liên quan lập thủ tục thu hồi, giao đất (sau khi đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đất nêu trên).

P.L – Nguồn CV số: 2319/UBND-KTN

Các tin khác