Thứ Bảy, 21/09/2019 2:44:44 CH
Ngày 24/07/2018 09:45:59
Thông qua Quy hoạch đấu nối với đường tỉnh đến năm 2030
(Vinhlong.gov.vn) - Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội không ngừng tăng của các huyện, thị, thành phố trong tỉnh thì mạng lưới giao thông đường bộ phải xây dựng và phát triển đi trước một bước, trên cơ sở các trục đường tỉnh chính yếu. Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 118/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch đấu nối với đường tỉnh trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu cụ thể của quy hoạch là tập trung đầu tư hệ thống đường gom và nút giao trên các tuyến đường tỉnh (ĐT) theo từng 4 giai đoạn: Giai đoạn từ nay đến 2020, tập trung đầu tư các nút giao trên các tuyến có lưu lượng cao như ĐT902, ĐT906 và ĐT908; Giai đoạn 2021 - 2025, đầu tư 21,54km đường gom dọc ĐT902, 906, 908 và các điểm đấu nối trên ĐT901, 903, 904, 905, 910; Giai đoạn 2026 - 2030, đầu tư 26,62 km đường gom dọc ĐT901, 903, 904, 905, 910 và các điểm đấu nối trên ĐT907, 909 và giai đoạn sau 2030, đầu tư đường gom dọc ĐT907 và 909.

Qua đó hình thành nên nhu cầu giao lưu đi lại hàng ngày trên đường tỉnh. Sự hòa trộn của dòng giao thông địa phương làm ảnh hưởng đến tốc độ lưu thông đường tỉnh. Quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến đường tỉnh và xây dựng hệ thống đường gom vừa đảm bảo an toàn giao thông, phát triển kinh tế đồng thời mang tính văn hóa địa phương; Có một hệ thống điểm đấu nối hợp lý với mạng lưới đường tỉnh hoàn chỉnh, liên hoàn, thông suốt. Đồng thời phát huy được thế mạnh của mạng lưới giao thông toàn tỉnh; Có một hệ thống đường gom đảm bảo giảm thiểu tai nạn giao thông, phát triển kinh tế địa phương, quy hoạch các khu công nghiệp, các thị trấn các cụm dân cư bên cạnh hệ thống đường gom.

Thanh Bình- Nguồn NQ số: 118/NQ-HĐND

Các tin khác