Thứ Năm, 21/03/2019 7:54:15 CH
Ngày 30/07/2018 08:12:06
Văn phòng UBND tỉnh: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018
(Vinhlong.gov.vn) – Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị đảng viên, công chức, viên chức, Đảng bộ cơ sở VP.UBND tỉnh nhằm sơ kết công tác xây dựng Đảng giữa nhiệm kỳ 2015-2020; 6 tháng đầu năm đồng thời triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng- Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

So với chỉ tiêu Nghị quyết Đai hội Đảng bộ VP.UBND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 thì tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay có 19/22 chỉ tiêu đã đạt và vượt. Đảng ủy, Chi ủy luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng nên bằng nhiều hình thức và biện pháp hích hợp, thường xuyên thực hiện giáo dục chính trị, tư tưởng qua đó giúp mỗi cấp ủy, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức đúng về các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước từ đó nhận thức và  hành động ngày càng nâng lên góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu, đề xuất; cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính của cơ quan.

Trong công tác tham mưu đề xuất theo chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức luôn nỗ lực trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó đã tiếp nhận, xử lý trên 56.000 văn bản, hồ sơ các loại, tham mưu đề xuất UBND tỉnh thể chế, ban hành trên 32.000 văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành các mặt hoạt động trong tỉnh; xử lý văn bản đúng hạn 99,12%; ban hành đúng hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày; trình ký đúng thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và thực hiện số hóa văn bản đi, đến đạt 100% vượt chỉ tiêu đề ra; bên cạnh đó công tác hành chính văn phòng cũng từng bước được hiện đại hóa, duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đạt kết quả tốt, quản lý được chất lượng công việc cơ quan; ứng dụng công nghệ  thông tin trong công tác quản lý hành chính nhà nước được triển khai, duy trì vận hành tốt, phát huy tác dụng tích cực, 100% văn bản đi, đến VP.UBND tỉnh được số hóa chuyển trên mạng…


Ảnh: Quang cảnh Hội nghị 

Đảng ủy, chi ủy luôn thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác xây dựng Đảng; 100% tổ chức Đảng được đánh giá, xếp loại nghiêm túc, đúng quy định của Điều lệ Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, 100% chi bộ thuộc đảng bộ đều đạt trong sạch vững mạnh; Đảng bộ được Đảng ủy cấp trên kiểm tra đánh giá công nhận Đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Song song đó, Ban Chấp hành các đoàn thể cũng thực hiện kịp thời công tác chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan. Công tác vận động xã hội, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng cũng thực hiện tốt; đoàn viên, hội viên đóng góp quỹ xây dựng Hội và trích góp ngày lương xây dựng các quỹ: Đền ơn đáp nghĩa; Tấm lòng vàng; Vì người nghèo; Phòng chống thiên tai; Mái ấm công đoàn,…trên 50 triệu đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để cùng tham gia xây dựng đảng bộ, cơ quan, đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Dịp này, Văn phòng UBND tỉnh cũng công bố Quyết định khen thưởng đột xuất cho 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm năm 2018.

N.H

Các tin khác