Thứ Sáu, 20/09/2019 4:57:57 SA
Ngày 30/07/2018 10:09:51
Lấy ý kiến trình khen thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
(Vinhlong.gov.vn) – Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ngành Binh vận tỉnh Vĩnh Long. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 30/7/2018 đến hết ngày 10/8/2018. Các ý kiến phản hồi gửi về Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long, Số 88, Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Nội dung tóm tắt thành tích tập thể, vui lòng xem file đính kèm.

Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh

Các tin khác