Thứ Năm, 21/03/2019 7:50:08 CH
Ngày 03/08/2018 17:35:41
Tình hình kinh tế Vĩnh Long tháng 7 và 7 tháng 2018
(Vinhlong.gov.vn) – Sơ lược vài nét về tình hình kinh tế Vĩnh Long tháng 7 và 7 tháng 2018 như sau:

Đến nay đã thu hoạch 37.238/53.915,5 ha lúa hè thu với năng suất 6,24 tấn/ha; gieo trồng 16.848 ha lúa thu đông, thấp hơn cùng kỳ 32,29% và 19.833 ha màu vụ hè thu, tăng 8,62% so với cùng kỳ. Các loại dịch hại bị nhiễm mật số thấp, được phòng trị kịp thời nên vườn cây ăn trái vẫn tiếp tục phát triển; sản lượng cây lâu năm trong 7 tháng đạt 352 ngàn tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ, trong đó trái cây các loại đạt 279 ngàn tấn, tăng 2,2%.

Giá hầu hết các sản phẩm chăn nuôi đều ổn định hoặc tăng nhẹ so với tháng trước; riêng giá heo hơi trong tháng giảm 6,1% so với tháng trước nhưng gấp 1,53 lần cùng kỳ năm trước nên chăn nuôi tiếp tục phát triển. Ước đến tháng 7/ 2018, đàn heo của tỉnhn có 311.865 con, giảm 5,07% so cùng kỳ do giá heo hơi giảm trong thời gian dài chưa kịp tái đàn; đàn bò có 93.252 con, tăng 9,74%; đàn gia cầm có 8.185,7 ngàn con, tăng 5,02%.

Giá cá tra nguyên liệu có xu hướng giảm so tháng trước, dao động từ 26.000 - 28.000 đồng/kg và với giá này người nuôi vẫn có lợi nhuận khá. Sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác trong 7 tháng đạt 77.511 tấn, tăng 1,54% so với cùng kỳ; trong đó thủy sản nuôi trồng 73.285 tấn, tăng 1,63%; riêng sản lượng cá tra nuôi thâm canh 46.718 tấn, tăng 2,34%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng 1,14% so với tháng trước; lũy kế 7 tháng tăng 9,64% so với cùng kỳ, trong đó ngành khai khoáng giảm 12,14%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,82%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 5,49%; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 10,66%. Chỉ số tiêu thụ 7 tháng tăng 9,97% so với cùng kỳ; chỉ số tồn kho tháng 7/2018 của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 24,96% so với tháng trước và tăng 23,83% so với cùng kỳ. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp thời điểm 01/7/2018 giảm 1,27% so với cùng thời điểm năm trước.

Tổng vốn đầu tư phát triển do Nhà nước địa phương quản lý ước thực hiện 187,7 tỷ đồng, tăng 13,93% so với tháng trước nhưng giảm 1,38% so với cùng tháng năm trước; lũy kế 7 tháng 11.108,9 tỷ đồng, đạt 40,74% kế hoạch năm, tăng 5,31% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 3.801 tỷ đồng, giảm 0,22% so với tháng trước; lũy kế 7 tháng đạt 26.501 tỷ đồng, tăng 12,14% so với cùng kỳ. Khách lưu trú trong tháng 100 ngàn lượt, tăng 0,8% so với tháng trước; lũy kế 7y tháng đạt 658 ngàn lượt, tăng 9,57% so với cùng kỳ. Khách du lịch theo tour 10,8 ngàn lượt, tăng 2,1% so với tháng trước; lũy kế 7 tháng 75 ngàn lượt, tăng 12,91% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 37,5 ngàn lượt, chiếm 50% và tăng 10,75%.

Xuất khẩu tháng 7/2018 ước đạt 44,7 triệu USD, tăng 1,97% so với tháng trước; lũy kế 7 tháng đạt 262 triệu USD, tăng 6,16% so với cùng kỳ. Nhập khẩu trong tháng ước đạt 15,2 triệu USD, tăng 2,45% so với tháng trước; tính chung 7 tháng đạt 109,5 triệu USD, giảm 3,61% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 7 tháng 3.443 tỷ đồng, đạt 59,68% dự toán năm, giảm 6,16% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách 7 tháng 3.931 tỷ đồng, đạt 47,05% dự toán năm và tăng 20,2% so với cùng kỳ, trong đó chi đầu tư phát triển 1.360 tỷ đồng, đạt 37,01% dự toán năm và tăng 28,67%.

Số dư nguồn vốn huy động đến cuối tháng 7/2018 đạt 32.500 tỷ đồng, tăng 9,5% so với số đầu năm; dư nợ cho vay 23.700 tỷ đồng, tăng 4,57% so với số đầu năm. Nợ xấu 1.450 tỷ đồng, chiếm 6,12% trên tổng dư nợ cho vay, tăng 5,05 điểm phần trăm so với số đầu năm.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác