Thứ Hai, 22/07/2019 5:58:19 CH
Ngày 15/08/2018 15:59:57
Lấy ý kiến trình khen thưởng cho cán bộ lãnh đạo có quá trình cống hiến
(Vinhlong.gov.vn) – Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến đối với 02 cá nhân đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 15/8/2018 đến hết ngày 27/8/2018. Các ý kiến phản hồi gửi về Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long, Số 88, Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Nội dung tóm tắt thành tích, vui lòng xem file đính kèm.

Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh

Các tin khác