Thứ Hai, 22/07/2019 6:06:07 CH
Ngày 04/09/2018 15:19:17
Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến trình khen thưởng Huân chương Lao động các hạng
(Vinhlong.gov.vn) - Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến trình khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 tập thể và 02 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 10 tập thể và 16 cá nhân (có danh sách kèm theo).

Nội dung đăng tải lấy ý kiến gồm: Danh sách và báo cáo thành tích Huân chương Lao động các hạng nêu trên. Vui lòng xem file đính kèm

Thời gian lấy ý kiến 10 ngày làm việc: từ ngày 04/9/2018 đến 17/9/2018

Các ý kiến phản hồi xin gửi về Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long, Số 88, Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Ban Thi đua khen thưởng tỉnh

Các tin khác