Thứ Ba, 20/08/2019 5:58:18 CH
Ngày 06/09/2018 09:51:49
Nhân sự mới của tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 04/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian đến tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể:

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Trần Văn Hên, sinh ngày 01/01/1964, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến công tác tại Sở Nội vụ, giữ chức vụ Giám đốc Sở thay ông Trần Công Hiếu, do chuyển công tác khác.

Quyết định Điều động và bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đến công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Giám đốc Sở thay ông Roãn Ngọc Chiến, đã nghỉ hưu.

Quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Huỳnh Tấn Phát, sinh ngày 10/11/1969, Trưởng phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long.

Quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với bà Đào Thị Tuyết Vân, sinh ngày 12/6/1978, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long.

Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long đến tuổi nghỉ hưu đối với ông Phạm Thanh Xuân.

Quyết định Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long đối với ông Nguyễn Quang Khải.

N.H.N

Các tin khác